kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Statistikk

Kvinner i ledelse

Dette er Kari og Ola - hva tallene forteller
Statistisk sentralbyrå presenterer egen nettside som belyser likestillingssituasjonen i Norge på en rekke ulike samfunnsområder.

Likestillingsbarometeret 2004
Gir en samlet statistikk over kvinnerepresentasjon på ulike samfunnsområder (stat, kommune, næringsliv, forskning og utdanning).

Styremedlemmer i børsnoterte selskaper
Kilde: Økonomisk Rapport, 2004

Likestillingsbarometeret 2003
Gir en samlet statistikk over kvinnerepresentasjon på ulike samfunnsområder (stat, kommune, næringsliv, forskning og utdanning).

Mellomledere fordelt på næring
Kilde: SSB, 2003

Likestillingsbarometeret 2002
Gir en samlet statistikk over kvinnerepresentasjon på ulike samfunnsområder (stat, kommune, næringsliv, forskning og utdanning).

Ledere i statlig sektor
Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2002

Ledere i utenriksdepartementet
Kilde: Utenriksdepartementet, 2002

Ledere i bedrifter innen NHO-området
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon, 2002

Medlemmer i offentlige styrer, råd og utvalg
Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Statens forvaltningstjeneste, 2002

Styremedlemmer i de 17 største børsnoterte selskapene
Kilde: Dagens Næringsliv, 2002

Styremedlemmer i allmennaksjeselskapene
Kilde: Dagens Næringsliv, 2002

Styreleder i aksjeselskap
Kilde: Likestillingssenteret og SSB, 2002

Daglig leder i aksjeselskap etter næring og antall ansatte
Kilde: Likestillingssenteret og SSB, 2002

Daglig leder i foretak etter fylke og næring
Kilde: Likestillingssenteret og SSB, 2002

Innehaver av enkeltmannsforetak
Kilde: Likestillingssenteret og SSB, 2002

Styresammensetning og ledelse i helseforetakene
Kilde: www.helseforetak.no, 2002

 

Tips oss 
kvinnebasen@aetat.no

LKA 01.04.05