Statistikk

Styremedlemmer i børsnoterte selskaper

Økonomisk Rapport har  de siste årene kartlagt styrerommene i samtlige (160) aksjeselskap notert på Oslo Børs (unntatt er grunnfondsbevis og selskaper som i forhold til børsen opererer med adresse i utlandet). Styreundersøkelsen 2004 viser at to prosent av styrene ledes av kvinner, og 51 prosent av styrene består av bare menn. Kvinneandelen har økt med kun 3,1 prosentpoeng fra i fjor. 

Kvinneandel i styrene i børsnoterte selskaper etter bransje, prosent.
 

Kvinneandel styremedlemmer

Bransje 2004  2003  2002
Energi 12,6 10,7  7,6
Materialer 7,9 5,3 0,0
Industri 9,7 7,1 4,9
Forbruksvarer 23,8 18,6 16,7
Konsumentvarer 18,8 7,7  8,0
Helsevern 5,3 0,0  10,5
Finans 12,4 10,9 7,8
Informasjonstek.  11,3 8,1 4,4
Telekom 40,0 40,0 25,0
Forsyning 8,3 11,8  16,7
Total Oslo børs 13,3 10,2 7,5

Kilde: Økonomisk Rapports Styreundersøkelse 2004.

Kvinneandelen i de 17 største børsnoterte selskapene i Norge

 

Tilbake til statistikkoversikt

   
  Kvinnebasen
LKA 14.04.2004