Statistikk

Styremedlemmer i allmennaksjeselskap

En undersøkelse Dagens Næringsliv har fått gjort i Brønnøysund-registrene viser at 470 av 611 allmennaksjeselskaper (ASA) har null kvinner i sine styrer. 54 selskaper har mer enn 25 prosent kvinner når hele styret telles med, men ikke vararepresentanter.

Undersøkelsen  viser at det ikke er skjedd noen dramatiske endringer i kjønnssammensetningen i styrene i allmennaksjeselskapene på tross av at regjerningen har varslet om lovbestemt kvinnekvote hvis næringslivet ikke selv ordner opp innen 2005.

De 611 selskapene som er registrert som allmenne aksjeselskaper i Brønnøysund, er ensbetydende med de største selskapene i Norge. 

 

Kilde: Dagens Næringsliv

Bakgrunn

  • 7.mars vedtaket; regjeringen vedtok forslag om kjønnskvotering til næringslivet. Innen 2005 skal de store bedriftene ha minst 40 prosent kvinner representert i styrene.
  • Staten skal selv i løpet av ett år ha 40 prosent kvinner i styrene i alle statsaksjeselskaper, statsforetak og statlige særlovselskaper.
  • Regjeringen har lovet at det i løpet av 2002-2003 vil bli fremmet en lov som vil påby de rundt 600 allmennaksjeselskapene i Norge en kvinnekvote. Men loven vil ikke tre i kraft før 2005.

Les artikkel i Dagens Næringsliv

 

Tilbake til statistikkoversikt

   
  Kvinnebasen
LN 04.06.2002