kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Rapporter

10 Topp Internasjonale Kvinner i Norge
Rapporten kårer Norges ti mest suksessrike internasjonale kvinner.
Les mer

Kvinner, innovasjon og kommersialisering
SND-rapport, 2003 viser at kvinner som starter egen bedrift er bedre utdannet og mer profesjonelle enn før.
Les mer

Minifakta om likestilling 2003
Faktasamling i lommeformat som gir et bilete av kor langt vi er komne i likestilling mellom kvinner og menn på sentrale samfunnsområde. Utarbeidet av Likestillingssenteret.
Les mer

"På bjørnens rygg" - ny bok om kvinner og ledelse
Kvinnen er historieforteller, og boken viser hvordan kvinner kan utvikle sine personlige fortellinger og synliggjøre sin erfaring og kompetanse.
Les mer

Female Future - mobilisering av talent!
Rapport som er skrevet og utarbeidet av forsker Irmelin Drake ("Woman in leadership") på oppdrag av NHO august 2003.
Les mer

Kvinner og arbeidsmiljø
- om kjønn og likestilling i et arbeidsmiljøperspektiv. Hva er Arbeidstilsynets rolle?
Les mer

Kvinner til topps
Hovedfagsoppgave fra 2003 om relasjonen mellom kjønn, makt og mulighetsbetingelser i norsk næringsliv. Av Maria Stene Pettersen ved Universitetet i Bergen.
Les mer

Menn i mellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. 
Makt- og demokratiutredningens eliteundersøkelse fra 2003 viser at mannsdominansen i toppsjiktet er nesten total.
Les mer

Sjef og kvinne - myter og fakta om kvinner i ledelse
Rapporten gir et virkelighetsbeskrivelse av norske kvinnelige ledere. Utarbeidet av siviløkonom og forsker Irmelin Drake på oppdrag av Likestillingssenteret. Last ned Sjef og kvinne.
Les mer

Vi vil. Slipp oss til!
Fafo-rapport fra 2002 om kvinner og ledelse i næringslivet viser at kvinner i like stor grad som menn ønsker seg lederstillinger.
Les mer

Kvinner inn i ledelsen i norsk IKT-næring
Med studiet fra 2002 ønsker IKT-Norge og OD@-programmet å bidra til flere kvinnelige ledere i IKT-Norge sine medlemsbedrifter.
Les mer

Topplederrekruttering i staten. Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn. 
Rapport fra ISF, 2002, viser at de fleste som ble ansatt som toppledere, kjente direkte eller indirekte de som ansatte dem i deres stillinger.
Les mer

Entreprenørskap og kjønn  
Hvorfor blir ikke norske kvinner entreprenører, spør Elisabeth Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning. Doktorgradsavhandling fra 2002.
Les mer

Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv.
Norge har fremdeles et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, og vi har færre kvinner i ledende stillinger enn i mange andre industrialiserte land, fastslår rapporten fra ISF, 2002.
Les mer

Kvinner i styrer og ledelse i norsk næringsliv 2002
Ett av tre norske selskaper har flere enn én kvinne i både styret og i ledelsen, viser en kartlegging av Norges 250 største bedrifter, foretatt av Ledelse, Likestilling Mangfold.
Les mer

Mellomledere på karrierens vei. En studie av kvinnelige og mannlige mellomledere i staten. 
Hvorfor er det da så få kvinnelige søkere til topplederstillingene? Rapporten fra ISF, 2000, undersøker kvinnelige mellomlederes holdninger og vurderinger.
Les mer

Hvem passer som toppleder i staten? Lederutvelgelse, kjønn og kompetanse.
Rapporten fra ISF, 1999, tar for seg rekruttering av toppledere i staten generelt og ser hva som hemmer og fremmer kvinners inntreden i toppledelsen spesielt.
Les mer

 

Tips oss 
kvinnebasen@nav.no

JEL 02.10.06