Månedens profil - juli/august 2001
Litt Woon Long, Deloitte Consulting

Litt-Woon Long forlot jobben som byråsjef i Innvandringsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet til fordel for en karriere som manager i Deloitte Consulting.
- Overgangen til det private har vært spennende. Jeg har aldri hatt noen konkret karriereplan. Det viktigste er å arbeide med noe jeg synes er morsomt, uansett om det er i offentlig eller privat sektor. Jeg velger gjerne det som er lengst vekk fra det jeg har gjort tidligere. Ansvar og gjennomslagskraft er nøkkelord for meg.

Fokus på det menneskelige
Hun arbeider med endringsledelse for Deloitte Consulting. Kundene er både fra det private og fra det offentlige. Hun hjelper kunder som er i omstillingsfaser, for eksempel relatert til innføring av nye IT-systemer eller oppkjøp og fusjoner. - Min jobb er å fokusere de menneskelige sidene. Uansett hvilken strategi som innføres eller hvilket IT-system som brukes, så er menneskene sentrale aktører. En krig vinnes ikke hvis soldatene ikke følger generalene. Jeg setter ord på det uformelle, det som ikke synes av organisasjonskartet til et selskap.

Hvorfor valgte du Deloitte Consulting, spør Kvinnebasen.
- Jeg bestemte meg for først for konsulentbransjen og deretter valgte jeg Deloitte Consulting. Fordelen med Deloitte et at de har en klar personalpolitikk. I tillegg har Deloitte en arbeidsform som tilsier at en jobber sammen med kundene, ikke bare at en kommer utenfra og forteller kundene hva som skal gjøres.

Mangfold i praksis?
På Deloittes websider fant Kvinnebasen følgende reklame for firmaet: ”Deloitte er sammensatt av sterke enkeltmennesker. Alle helt ulike og alle med sine referanser”. Er denne mangfoldsfilosofien satt ut i praksis?

- Internasjonalt har Deloitte hatt en oppvåkning når det gjelder å finne ut hvorfor kvinnenes turnover rate er mye større en mennenes. For å beholde de kvinnelige talentene måtte noe gjøres. Selskapet holdt en to dagers workshop for 5000 managere i USA. Diskusjoner frembragte skjulte kjønnsbaserte forestillinger om karriere og forventinger som hadde forhindret kvinner fra å bli værende. Kulturendringene har ført til at kjønnsgapet i antall turnover nesten har forsvunnet og antallet kvinnelige partnere og direktører er det høyeste blant konsulentsbransjens ”big five”.

I Deloitte Norge er det kun menn som er partnere. Long innrømmer at likestilling kan være vanskelig i mannsdominerte bransjer.
- Så lenge kvinner er en minoritet, vil kvinner høre at det er deres egen feil at de ikke blir forfremmet i like stor grad som menn. Problemet er at majoriteten ikke ser de underliggende mekanismene. Det kan være at kvinner ikke får de samme mulighetene, for eksempel kan det være vanskeligere for kvinner å få de morsomme oppdragene og å delta på de viktige møtene enn menn. I tillegg er mannskulturen normen. Det er ofte slik at menn ansetter dem som ligner seg selv.

"Jobbe hardt og leke hardt"
Long understreker at hun trives hos Deloitte.
- Medarbeidersamtalene er avanserte og gir muligheter til nye utfordringer. Dessuten kan du tilpasse karrierer etter hvilken livsfase du er i. Du velger selv å ”gire” din egen karriere. For eksempel velger enkelte av mennene i Deloitte å prioritere barn fremfor karriere i en periode ved å ta ut pappapermisjon. Andre tar seg tid til å reise på loffen, seile jorda rundt osv. Det er ikke lenger slik at folk har lyst til å vie hele livet sitt til jobben. Mange i det private ønsker å ”jobbe hardt og leke hardt” samtidig.

- Fordelen med å jobbe i det private er at du blir verdsatt for den tjenesten du gjør – og tilbakemeldingene er klare. I det private bygger en opp sine egne prestasjoner og skaper seg et rykte som spres både internt og til kundene.

Myter om det offentlige og private
- Det har vært fint for meg å se begge sider. Noen av mytene stemmer, men bildet er mye mer nyansert enn som så. Som byråsjef fikk jeg være en del av den samfunnspolitiske prosessen og jeg lærte mye om det politiske Norge. I det offentlige jobber man for fellesskapet og de ”gode” verdiene. Det synes jeg er positivt.

Long mener det er mange likhetstrekk i arbeidet for likestilling mellom kjønnene og anti-rasistisk arbeid. Hun var selv med på å utforme de første tiltakene mot etnisk diskriminering.

- Heldigvis ser jeg at det skjer fremskritt. Men det er deprimerende å se at det går så langsomt. For å få bukt med etnisk diskriminering på arbeidsplassen eller ansette kvinner i lederstillinger må ledelsen ville det og trykke på nedover i organisasjonen for å få det til.

Har du fått henvendelser som følge av at du er registert i Kvinnebasen?
- Ja, Kulturdepartementet tilbød meg å være styremedlem for Rikskonsertene. Dessverre måtte jeg takke nei.
Men Long utelukker ikke at hun vil jobbe med kultur en gang i fremtiden.
- Jeg har et bredt interessefelt og kultur er en sektor jeg godt kunne tenke meg å jobbe med. Dessuten liker jeg politikk og samfunnsengasjement.

Til sist ytrer Long et ønske:
- Lag en versting-liste over bedriftene som er dårlige på likestilling i Norge! Det er ingen som ønsker negativ omtale. Slike lister vil være et pressmiddel til å få noe til å skje.

Litt Woon Longs profil


Profilarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 12.07.2001