Månedens profil - juni/juli 2002
Anita  Krohn Thrane, Det Norske Veritas

Anita Krohn Thrane søker profesjonelle råd hos sin mentor, Harald Norvik, og ble headhuntet til arbeidet som Principal Business Developer med hovedansvar for strategi i Det Norske Veritas Software, da hun hadde fødselspermisjon. Til beskrivelsen av en bratt karrierestige hører det også med, at Thrane skaper nettverk på kafé. 


Thrane er diplommarkedsfører og markedsøkonom fra studier i Norge og USA. Hun beskriver kort sin utdannelse ved å si at den hovedsakelig har lært henne å lære, og fortsetter heller med å fremheve betydningen av å ha ulik erfaring og praksis.
- Først og fremst er det mine tre år som Trainee i IBM Norge som har gitt meg basiskunnskap. Det ga meg innsikt i alt fra integritet, kvalitet, internasjonale sammenhenger og ulike kulturer. Hittil har det vært viktigere for meg å bli disponert for ulike oppgaver, selskaper og ledere enn å lese om det i bøker. En MBA kan forberede deg til så mangt, men det menneskelige aspektet, det å takle konflikter, sette sammen gode team, forstå den skjulte maktorganisasjonen og lære av nedturer og motgang og reise seg opp igjen, det kan kun gjøres "by doing", sier Thrane

Mer enn bare CV
Hun er også opptatt av å understreke at hun representerer noe ut over det som en cv tradisjonelt forteller.
- Jeg har bred erfaring, som blant annet innebefatter fire år på PRIOR’s samlebånd ved siden av utdannelse. Jeg dro også ett år som 19 åring for å studere fransk i Paris uten å kunne et ord på forhånd. Jeg jobbet også som step-instruktør under studiene i Norge for å tjene penger - uten å vite hva det var. Jeg leide en instruktørvideo, og det gikk jo kjempebra. Dette er nok litt typisk meg, ganske uredd.

Å skape sin karriere
Har du hatt klare karrieremål og ambisjoner, spør Kvinnebasen. 
- Nei. Jeg har aldri hatt klare mål, men er ”committet” til prosessene underveis. Det er nok derfor jeg kanskje oppfattes som veldig målrettet. Fordi jeg ikke hadde noen konkrete planer, valgte jeg en utdannelse som er åpen i forhold til arbeidsmuligheter.
- Ting skjer underveis, sier Thrane, og legger til at hun fikk beskjed hjemmefra om at alt var ”piece of cake”. Det er viktig å ha pågangsmot, engasjement og være åpen for muligheter underveis som er helt uplanlagte. Jeg er overbevist om at dersom man har "passion", en god leder/coach og tilliten til å satse utradisjonelt, da kommer resultatene av seg selv. Det er mer status for meg å lede prosjekter hvor folk selv melder seg på og ønsker å jobbe med meg, enn å lede en avdeling med 50 personer. Jeg har takket nei to ganger til slike tradisjonelle roller, noe som kanskje kan oppfattes som lite lurt karrieremessig, men jeg vil til ”topps” på egne premisser og er ikke villig til å følge og tilpasse meg tradisjonelle mønstre kun for å nå et mål. Det blir feil. 

Thrane introduserer Kvinnebasen for uttrykket "kos med misnøye" (KMM) på arbeidsplassen, en tilstand hun ikke er tilfreds med. Hun understreker at alle har et eget ansvar for å trives i jobben. Av kriterier for å trives nevner Thrane frihet, fleksibilitet, kvalitet, resultater, feedback og, viktigst av alt, en god leder. - Ved å velge leder, men ikke foretak, når jeg takker ja til en jobb, tar jeg ansvar for egen trivsel. En leder kan være en manager type eller ha en mer visjonær lederstil. Jeg trives best under en visjonær leder, som samtidig setter fokus på og legger strategisk grunnlag for gjennomføring. Det tok meg 6 år å finne ut av dette. Jeg har vokst med oppgavene underveis, men har en helt annen ro og selvinnsikt nå enn da jeg startet i arbeidslivet i 1996
.

I følge Thrane går eget ansvar for å skape trivsel hånd i hånd med ansvaret for å skape sine egne muligheter. 
-  For eksempel virket  ikke jobben i Det Norske Veritas Software særlig spennende i utgangspunktet, men jeg var ærlig på hva jeg hadde lyst til og har fått full frihet til å utforme egne arbeidsoppgaver. Jeg vet hva jeg kan få til, og selskapet får mye igjen for å gi meg ansvar og frihet, innrømmer Thrane. 

Thrane er begeistret over å arbeide i Det Norske Veritas Software under ledelse av Elling Rishoff, og karakteriserer bedriften som tradisjonsrik, utfordrende og spennende – en uoppdaget ”gullgruve” for min generasjon, sier hun.

Tidsklemme?
Thrane kunne ha vært et klassisk eksempel på en yrkeskvinne fanget av tidsklemma mellom karrieren, familie og fritid.
- Tidsklemma oppstår bare hvis man tillater det. Man må vurdere sin livskvalitet, og prioritere det som er viktig. Jeg har for eksempel sluttet å trene. Tar meg heller tid til en tur på kafé med venner. Viktigst av alt er at jeg har lært å slippe kontrollen hjemme. Det er ikke så farlig om noe i blant går litt på halv tolv, sier hun.

Ved siden av personlige prioriteringer trekker Thrane frem fleksibilitet på arbeidsplassen som en avgjørende faktor for å unngå tidsklemma, og mener fleksibiliteten bør være tilpasset personlige behov.

Styredebatten
Thranes engasjement har resultert i nettverket råstoff, som hun startet på en kafé sammen med Benja Stig Fagerland. For å styrke kvinneandelen i norske styrer, har nettverket nettopp engasjert seg i styredebatten ved å sette en ti punkts aksjonsliste til næringslivet på dagsorden. 
- Vi ønsker å heve oss over et standpunkt for eller mot i kvoteringsdebatten. Det finnes ikke noen absolutt sannhet i kvinnekampen. Ulike virkemidler for å nå et felles mål kan være nyttig, hevder hun. 

Thrane mener endringer for å skape mangfold og bredde i styrene må skje over tid. Hun tror ikke på store omveltninger.
- Vi må være i dialog med "gutteklubben grei", og lære av dem. For å vite hvordan motstanden skal håndteres, må vi vite hvor den kommer fra, sier hun. Hun forklarer at råstoff på denne måten ønsker å introdusere nettverket inn i "klubbene" der mye av rekrutteringen til styrer skjer. 

råstoff er først og fremst ment som et karrierenettverk for begge kjønn, og et organ for synliggjøring av neste generasjons kvinner og menn til styreverv. Nettverket skal fremme karrierer, egne og andres. Thrane understreker at de skal ha det gøy, og gi hverandre energi.
- Vi bygger hverandre opp og unner hverandre suksess, sier hun engasjert.
 

Om fremtiden
- Hvis dere spør meg hvor jeg er om fem år, så aner jeg ikke, utbryter Thrane. Hun formulerer sin livsfilosofi etter tanken om at " veien blir til mens man går", og understreker samtidig at den tradisjonelle veien ikke alltid er den riktige.
- Man kan bli det man vil, uten å velge det mest opplagte. Det handler om å ha "passion" for det man driver med. Dessuten er det nødvendig å være i stand til å gjøre tanke om til handling, sier hun. Stadig på vei fremover. 

Anita Krohn Thranes kompetanseprofil

Profilarkiv

 

 

   
  Kvinnebasen
LK 17.06.2002