Månedens profil - november 2000
Eli Telhaug, Finansdepartementet

- Et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt har vært den høyeste motivasjonsfaktoren for å velge en karriere i Finansdepartementet. Deltakelse i spennende faglige drøftinger og nærhet til politiske beslutningsprosesser har vært en interessant kombinasjon, sier Telhaug.

Det er ikke alene gjennom lederstillinger i sitt eget departement Telhaug har hatt nærhet til beslutningsprosesser, men også ved å sitte i sentrale styrer og utvalg. I dag er hun styremedlem av Børsrådet, representantskapet for Verdipapirsentralen og Nordisk Investeringsbank.

Telhaug har tidligere vært rådgiver ved Statsministerens kontor. I tillegg har hun en periode som offentlig tjenestemann i EU-kommisjonen og ambassaderåd for Norges EU delegasjon i Brussel. Men det meste av sin karriere har hun hatt i Finansdepartementet. Vi spurte henne hvordan hun oppfatter kulturen og muligheten for kvinner i sitt departement?

- I Finansdepartementet legger vi stor vekt på faglig kvalitet og utvikling. Det er et miljø som gir meget gode muligheter for faglig utvikling både for økonomer og andre utdanningsretninger, f.eks. jurister. I tillegg er det et høyt arbeidstempo. Arbeidsmiljøet i Finansdepartementet gir gode muligheter for kvinner til å få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, både faglig og som ledere.

Som ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen er Telhaug selv involvert i lederutvikling i Finansdepartementet. Andelen kvinnelige ledere har økt fra 19 prosent til 26 prosent på tre år.

- Det har det vært gjort et betydelig arbeid de siste årene knyttet til ledelses- og lederutvikling. I dette arbeidet har vi blant annet vært opptatt av at ledergruppene på ulike nivåer i departementet ikke skal være for "homogene" - vi ønsker ikke at alle ledere i Finansdepartementet skal være like. Det er derfor en selvfølge at også kvinner gis muligheter, og at de faglige og menneskelige ressursene som kvinnene i Finansdepartementet representerer, blir benyttet i størst mulig grad.

Hva synes du om et tiltak som Kvinnebasen?

- Kvinnebasen er en god ide og et godt forsøk på å utnytte elektroniske medier. Jeg er imidlertid usikker på hvor mye basen blir brukt og om den er godt nok kjent i offentlige og private virksomheter.

Profilarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 10.11.2000