Månedens profil - desember 2000
Hilde Sjurelv, Tromsø kommune

- Det viktigste for min karriere har vært utdannelsen. Diplomøkonomi og statsvitenskap ligger i bunnen. Uten disse to fagretningene hadde jeg nok vært på en helt annen plass. Som "68-er" er jeg født og oppvokst med likestilling, og en bevissthet om at det bare er meg selv som setter begrensningene. Denne selvtilliten har nok hjulpet mye.

- Samtidig ga to og et halvt år i en distriktskommune et betydelig løft, både karrieremessig, men ikke minst personlig. Det å vise at man faktisk tør kaste seg ut i det ukjente, påta seg en for stor trøye, og klare å fylle den. Dette prinsippet har jeg også fulgt senere i karrieren.

Det som driver Sjurelv er å ha det morsomt, interessant og spennende, det å glede seg til å gå på jobb hver dag.

- Å arbeide sammen med andre for å løse komplekse problemstillinger. Være med på å bygge et mer moderne samfunn tilpasset en befolkning med stadig høyere utdanning og helt andre krav.

Sjurelv er heldig. Hun har noen supportere som ikke legger kjepper i hjulene for seg, heller tvert i mot. Hun har et nettverk som har pushet henne fram.
- Jeg får stadig tilbud om å bevege meg flere trinn oppover på karrierestigen.

Som nybakt styremedlem i NRK har du kanskje noen meninger om at det er så få kvinner i mediebildet?

- Det er ikke noe særlig! Jeg tror det bunner i en sammenblanding av tradisjonalisme og latskap. Det er så mange synlige menn som takker ja med en gang de blir spurt. Derfor bryr man seg ikke med å lete etter en bedre kvalifisert kvinne, som i tillegg må overtales.
- Et annet problem er at de få kvinnene som er i medialandskapet fort blir oppbrukt. Carl Ivar kan være på TV-skjermen to ganger i uken uten problemer, mens det er svært få kvinner som kan matche det. Kvinner tør ofte ikke mene noe om alt, og må ha dybdekunnskap før de vil uttale seg. Menn har fortsatt en slags legitimitet på å være all-roundere.

Sjurelv har også gått på styrekurs i regi av SND på Handelshøyskolen BI, og føler at hun gjennom denne skoleringen fikk større trygghet på hvilke forpliktelser man påtar seg ved å takke ja til et styreverv.
- Jeg var på det første kullet, og det er vel liten vits å legge skjul på at vi ikke var helt fornøyd med opplegget. Greit å få aksjeloven mer under huden. Jeg har ikke fått verv på grunn av styrekurset, men har samtidig ikke vært i markedet fordi jeg har nok å ta meg til.

Tror du et verktøy som Kvinnebasen har noe for seg?

- Ja, i min tid som headhunter brukte vi basen mye for å finne kvinner. Også i kommunen har vi vært innom denne når vi har lett etter kandidater til ulike styreverv. Føler at basen så langt har vært dårlig markedsført i Nord-Norge, slik at det er få kandidater fra vår landsdel innlagt. Men dette tar seg vel opp etter hvert.

Sjurelv mener at det er viktig å synliggjøre et bredere mangfold av kvinner slik at man kan spille på et større spekter når man skal drive med utvelgelse. Nye løftes opp, og de "gamle" blir ikke oppbrukt.
- Det er jo mange å ta av, men Kvinnebasen må også virke motiverende på kvinner som vanligvis ikke finner det naturlig å registrere seg som et ledd i personlig markedsføring.

Sjurelv har selv fått mange henvendelser på bakgrunn av at hun har registrert seg i basen.
- Jeg har fått flere jobbtilbud fra både rekrutteringsfirma og fra potensielle arbeidsgivere. Jeg har dessuten henvist til basen når folk har spurt etter CV.


Profilarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 12.12.2000