kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Månedens profil - november/desember 2004

Silvija Seres, direktør i Fast Search & Transfer

 

Silvija Seres, direktør i Fast & Transfer (FAST), er opprinnelig fra Jugoslavia, og nettopp kåret til en av Norges ti mest suksessfulle internasjonale kvinner.
- Jeg måtte gi opp mye for å komme til Norge. Det har ført til at jeg har fått evne til å foreta store og risikofylte forandringer, noe som ofte er nødvendig for at man skal oppnå sine ønsker og mål, sier Seres.

Etter PhD i Mathematical Sciences fra Oxford University i England, tok Seres en Master i Business Administration ved ISEAD i Frankrike. Hun begynte å jobbe med teknologisk nyutvikling på høyt nivå i Palo Alto og Oxford, og fortsatte med finansanalyse og forretningsutvikling i Oslo.
- Alt har vært like spennende! Man pleier ofte å rasjonalisere og strukturere sine karriere og utdannelsesvalg i etterkant, men sannheten er at de til en viss grad er tilfeldige, og styres av en kombinasjon av ens evner, erfaringer og entusiasme. Jeg er nysgjerrig, liker konkurranse, og har latt meg påvirke og inspirere av mennesker jeg har truffet gjennom livet. De røde trådene i min karriere er teknologi og internasjonale omgivelser, sier hun.

IT-utvikler og 'diplomat'

- Hva jobber du med nå?

- I FAST etablerer jeg en ny konsulentavdeling som skal hjelpe våre store internasjonale bedriftskunder, som General Electrics, Dell og den amerikanske regjeringen, å forbedre sin IT-infrastruktur ved hjelp av vårt produkt. Både problemstillingen og produktløsningen er komplekse. Kundene etterspør derfor en objektiv og strukturert kunnskapsoverføring fra oss, både om strategiske og tekniske aspekter. Vår kundebase vokser fort, og er geografisk spredd over mange land. Derfor er teamet jeg leder internasjonalt, forklarer Seres.

- Jeg trives i rollen som 'diplomat' mellom kulturer, mellom akademia og forretning, mellom kunst og matematikk. Føler at jeg har funnet en plass som balanserer teknologi med strategi på et internasjonalt nivå. Det er en svært dynamisk og interessant oppgave, som jeg stortrives med, fortsetter hun.

- Hva engasjerer og motiverer deg mest i arbeidet?

- Det at jeg har mulighet til å jobbe på tvers av kulturer, med folk med svært forskjellig bakgrunn. Dessuten er det motiverende å ha mulighet til å hjelpe andre unge i å nå sine mål.

Saudi Arabia

Hva er det morsomste du har gjort i jobbsammenheng?

- Tiden i Oxford var utrolig variert og spennende. Blant annet jobbet jeg i et utviklingsprosjekt i Saudi Arabia. Min oppgave var å utarbeide et undervisningsopplegg ved det første private kvinnelige universitetet i landet, samt holde undervisning for ansatte og studenter, sier Seres, og forteller at det var en sterk opplevelse på flere måter.
- For det første var levemåten annerledes enn alt jeg kunne ha forberedt  meg på. Jeg hadde flere sterke støttespillere som slapp meg inn i deres verden, og lærte meg å kjenne de gode sidene ved kulturen deres. Arbeidet var mer komplisert enn jeg forventet. Jeg hadde fått forsikringer om full støtte og frie hender fra universitetets styre, men etter hvert oppdaget jeg at ansatte professorer og ledelse var bekymret for mine nye metoder. I tillegg var studentene ikke vant til mine 'Oxford inspirerte' krav til disiplin og kritisk tenking. Aldri før har jeg måttet bruke så mye diplomati og tålmodighet, men til slutt virket det. Jeg senket mine krav og jobben ble morsom, og til slutt vellykket.

Kvinne og leder

- Hvordan er det å være kvinne i lederposisjon?

- Det er helt greit. Har aldri skjønt hvorfor man legger så stor vekt på kjønnsforskjell. Kvinner og menn er forskjellige, men likverdige. Forskjellene kan være en stor styrke.

- Flink-pike syndromet og svakere konkurranseinstinkt enn hos menn, gjør at kvinner ofte jobber veldig hardt, men ikke er like aggressive som menn i sine karrierevalg. I dagens Norge finnes det utrolig bra muligheter for kvinner som vil frem i næringslivet eller det offentlige. Dessuten burde kvinner bli bedre på nettverking. Det er utrolig mye inspirasjon, drivkraft, gode råd, støtte og ikke minst glede å hente fra langvarige forhold med flinke og engasjerte folk man møter - man må ta godt vare på slike bekjentskaper, fortsetter Seres oppfordrende.

- Hvordan vil du karakterisere deg selv som leder?

- Hvis jeg skal generalisere: Rund i omgangsformen, men krevende på resultater. Men det er store forskjeller i arbeidskultur mellom ulike land. Ettersom jeg jobber i team fordelt mellom USA og Norge, kreves det relativt store variasjoner i min lederstil. I begynnelsen er jeg kontrollerende og veldig støttende, men når jeg ser at personen gjør en god jobb og er inneforstått med gruppens strategier, foretrekker jeg å være mer 'hands-off'. Jeg prøver å lytte, gi klar og rask feedback, særlig når folk viser entusiasme og gode resultater, sier hun.

- Hva ser du på som dine viktigste oppgaver som leder, og hva er de største utfordringene?

- Det viktigste er å få jobben gjort. Jeg tror på team av personer med stor bredde og forskjellige personligheter. Koordinering og evne til å få medarbeiderne til å bruke sine styrker mest effektivt, er viktige oppgaver. Den største utfordringen i næringslivet er at tiden aldri strekker til, og at man må prioritere og lære å leve med 'suboptimale' resultater.

- Hva skal til for at du takker ja til et styreverv?

- Jeg må ha tro på produktet, teamet og deres internasjonale markedsambisjoner. Det er utrolig spennende å jobbe med nye høyteknologiske produkter - å forstå hva det er som gjør produktene unike og salgbare, og kunne forklare dette til ikke-tekniske folk.

Engasjement, ikke posisjon

- Har du råd til kvinner som ønsker seg topposisjoner?

- Ikke tenk på posisjon og penger i begynnelsen, men på hva du liker å gjøre, hva du gjerne vil bruke mesteparten av hverdag din på. Finn ut hvor du har mest å lære, og hvilken jobb du kommer til å brenne mest for. Resten kommer av seg selv, sier Seres.

- Hva synes du om Kvinnebasen?

- Et flott tiltak, men jeg tror man må få flere synlige og sterke støttespillere i næringslivet, som kan hjelpe med å gjennomføre og markedsføre noen suksesshistorier fra basen.

Silvija Seres'  profil

LKA 23.11.2004