kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Månedens profil - februar 2004

Rebekka Glasser, assisterende direktør Bergesen d.y. ASA

 

Rebekka Glasser ble i 2003 kåret av Økonomisk Rapport som en av 25 "unge og lovende". Hun vil helt sikkert sette sitt preg på norsk næringsliv de neste årene.

 

Tørre å være synlig

Glasser er siviløkonom fra NHH, og bygger i dag på utdanningen med en AFA tittel (autorisert finansanalytiker). Etter studiene arbeidet hun fem år med Corporate Finance for en investeringsbanken Enskilda Securities (hvorav to år i London), og deretter har hun fått være med på et spennende og omfattende arbeid med å utvikle og gjennomføre en ny strategi for Bergesen, der hun i dag er assisterende direktør med ansvar for området Corporate Planning.

-På spørsmål om hvordan det er å være bare 33 år og ha gjort karriere er svaret at hun absolutt ikke er alene om å ha gjort det bra i sin alder, og at det er mange fra hennes NHH kull som i dag sitter i spennende posisjoner.

Videre sier hun - Jeg tror det handler om både å gjøre en ordentlig innsats med de arbeidsoppgavene en har fått tildelt og å tørre å være synlig og be om nye utfordringer etter hvert, så kommer det naturlig. I tillegg er det viktig å skaffe seg gode støttespillere og tenke på å hjelpe andre mennesker frem. Trives man på jobben så synes det, og man kommer langt med en positiv holdning og lidenskap for det man driver med.

Blåruss og praktisk orientert

- Hvordan er det å være ung kvinne i lederposisjon?

-Det er kjempegøy! Og antageligvis ikke veldig forskjellig fra å være en ung mann i en ledende stilling ;-) I noen sammenhenger har jeg opplevd at folk er forutinntatt til en ung person, men det retter seg fort opp når en blir nærmere kjent. Kommentarer som "blåruss" må man jo bare ta med et smil, litt tykk hud skal en ha. Det er dyktighet og evne til å motivere som teller. Og som kvinne blir en jo lagt ekstra merke til, og det er ikke nødvendigvis en ulempe...

- Hva ser du på dine viktigste oppgaver som leder og hvor finner du de største utfordringene?

-Jeg har en veldig fristilt rolle der jeg jobber tett sammen med konsernsjefen på saker av strategisk karakter. Blant annet er jeg ansvarlig for saker som skal behandles av styret, men arbeider også med gjennomføringen av beslutninger som tas. Stort sett blir arbeidet prosjektorientert, og tidvis må jeg koordinere mange mennesker som skal levere input. Da er det viktig å være tydelig og praktisk orientert. Det mest utfordrende (og spennende!) med jobben min synes jeg er å få gi råd til våre eiere på strategiske beslutninger og hvilke konsekvenser de vil ha forteller Rebekka Glasser.

Korte ned kvinnens svangerskapspermisjon og gi resten til mannen?

- Har du noen tanker rundt hvordan man kan øke kvinneandelen i ledelsen av mannsdominerte bedrifter?

- Dessverre er det fortsatt slik at kvinner sakker akterut i 30-årene fordi de tar svangerskapspermisjon og er mye hjemme med barn. Det koster mer å ansette en kvinne i 30-årene, det kommer vi ikke bort fra. Derfor er det viktig at kvinner selv tar ansvar for å kreve en jevnere fordeling hjemme, og vi må gjøre noe med holdningene om at det er mor som skal stille opp for barna. I tillegg bør bedrifter stille opp med mer fleksible ordninger for småbarnsforeldre, som f.eks. hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Jeg synes forslaget om å dele kostnaden for permisjon og sykefravær med mannens arbeidsplass er interessant. Kanskje skal vi ta enda et steg videre og korte ned kvinnens svangerskapspermisjon og gi resten til mannen? foreslår Glasser.

Om styreverv

- Hvorfor har du valgt å inneha slike verv

-Dette er verv jeg har hatt i kraft av min stilling hos Bergesen, og derfor ikke et veldig aktivt valg fra min side. Men det var smigrende å bli gitt den tilliten så tidlig, og jeg var aldri i tvil om at det var noe jeg ønsket å påta meg. Styrearbeidet har til tider krevd svært mye tid, men vært utrolig lærerikt og morsomt. Det jeg kanskje har lært mest av, er betydningen av god og klar kommunikasjon (både innad i styret og til ledelsen). I tillegg har jeg fått testet ut prinsippet "ikke vær redd for å stille dumme spørsmål", noe som forbløffende ofte gir intelligente svar...

Hun fortsetter med at hun dessverre har måttet takke nei til tilbud om eksterne verv fordi hennes arbeidsgiver krever 100% av hennes tid, noe hun har full forståelse for siden styreverv krever en betydelig innsats.  - Dog håper jeg å kunne påta meg mer av den type arbeid senere i livet sier Glasser

Tørre å stikke seg frem

Rebekka Glasser synes at kvinner absolutt bør tørre å satse på lederstillinger og har gode råd på veien.

-Jeg tror en del kvinner bør tørre å satse fordi de i dag sitter i mellomposisjoner med mindre ansvar og dermed mindre fleksibilitet. Ved å bli sjef for seg selv og få mulighet til å delegere kan de lettere gjøre noe med "tidsklemma", og faktisk få mer tid til seg og sine. Når det er sagt, synes jeg at enhver får være sin egen lykkes smed, og vi bør ikke skape en tvangstrøye av forventninger til kvinner som faktisk er lykkelige med det de har oppnådd. Det skal være gøy å gjøre karriere, både for kvinner og for menn.

-Hvis kvinnen allerede har tatt valget om å ville bli leder er mye gjort. Deretter handler det om målrettet arbeidsinnsats. Jeg tror det er viktig å ha en god serviceinnstilling til sin arbeidsplass og levere kvalitetsarbeid. Deretter må en tørre å stikke seg frem og gripe de anledninger som byr seg til å presentere sitt arbeid og knytte kontakter. Det skader heller ikke å gi klart uttrykk for at en har ambisjoner, og lansere seg selv som lederkandidat. Ta vare på de rundt deg og bygg et nettverk. Hjelp andre frem så hjelper de deg anbefaler hun.

Aktiv ferie

- I tidligere intervju kan man få inntrykk av at du har en svært aktiv livsstil med "fritidssysler" som avansert fjellklatring! og at du "på si" har tatt krevende finansstudier for å holde deg faglig oppdatert. Kombinert med en ansvarsfull og krevende jobb - hvordan får du tiden til å strekke til?

-Vel, det høres nok litt mer glamorøst ut enn det egentlig er. Fjellturer er min måte å koble av på, og de mer ekstreme turene blir en fin kontrast til kontorarbeidet, men det handler nok mest om at jeg foretrekker aktive ferier fremfor solparasollen. AFA studiet er noe jeg har valgt å bruke en del helger på, og det er til tider slitsomt, men absolutt verdt det faglig sett. Siden jeg selv ikke har fått barn, synes jeg vel egentlig ikke jeg kan skryte på meg den "tidsklemma" svært mange kvinner befinner seg i sier Rebekka Glasser.

Kvinnebasen.no

- Hva synes du om et tiltak som Kvinnebasen

- Jeg synes det er et fint tiltak som absolutt har sin plass. Det kunne vært interessant å høre hvor mye og hvordan den faktisk blir brukt. Jeg tror headhuntere og næringslivsledere stoler mest på sitt eget nettverk når de rekrutterer, så utfordringen blir å selge basen inn til beslutningstakere som et godt verktøy i prosessen avslutter hun..

 

 

 

 

Rebekka Glassers kompetanseprofil

KKV 6.2.04