kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Månedens profil - november 2003

Line Sanderud Bakkevig, direktør Onyx Norway

 

- "Uløselige" oppgaver er en motivasjon i seg selv, synes direktør i Onyx Norway Line Sanderud Bakkevig, og legger til
at hun henter inspirasjon fra turer i Frognerparken og diskusjoner med venner over god mat og drikke. Bakkevigs CV bekrefter at den slags i hvert fall ikke er en ulempe for karrieren.

Fra kjemi til Storebrand

- Hva var planen bak valget om å bli sivilingeniør i kjemi?

- Som ekte "Trondhjæms pi" skulle jeg absolutt ikke studere på Gløshaugen i egen by. Jeg var glad i matte, kjemi og fysikk på gymnaset, men tenkte egentlig ikke på å studere til sivilingeniør. Jeg ville helst bli lege, sier Bakkevig.

Etter et inspirerende år på universitetet i USA hvor Bakkevig studerte "science", var hun ikke like fremmed for å studere ved NTH.

- Jeg startet på kjemilinjen fordi det var tettest knyttet opp mot medisin, og fordi kjemi var det faget jeg likte aller best. Jeg hadde det veldig morsomt i et fantastisk godt sosialt miljø, sier Bakkevig.

Hun skrev diplomoppgave innenfor kreftforskning, og trodde hun skulle ende opp som forsker innenfor medisin. 

- Men jeg er for utålmodig i forhold til å vente på resultatene.

- Også ble det Storebrand i stedet?

- At jeg havnet i Storebrand er definitivt tilfeldig. Søkte på en trainee jobb i selskapet, og var sikker på at de ikke hadde brukt for en med min fagkompetanse. Når jeg kom på intervju, var jeg solgt. Det hørtes så spennende ut!

Veien oppover

- Du er bare 32 år, og har gjort rask karriere. Hvordan har du kommet dit du er i dag?

- I Storebrand fikk jeg prøvd meg på mange utfordrende og krevende oppgaver. Jeg er ikke vanskelig å be. Med en uredd og nysgjerrig holdning samt en rekke gode ledere, veiledere og kolleger, har veien stadig gått videre. Fra Storebrand til Schibsted og nå Onyx Norway.

Hun forteller at det var ingeniøren i henne som så muligheten til å drive ledelse innenfor industri, miljø og teknologi, da hun takket ja til tilbud om jobb i Onyx Norway.

- Jeg så at jeg kunne lære mye, få spennende oppgaver med direkte bunnlinjeansvar, og samtidig arbeide med en gruppe mennesker med et stort mangfold.  Gründerkultur, internasjonale eiere, fagspesialister, akademikere, unge og gamle, samlet i skjønn forening.

Bakkevig innrømmer at hun ikke har hatt noen plan for sin karriere. Framgangen har vært en naturlig prosess med mange tilfeldigheter, mye engasjement og lysten på å skape noe mer.

- Det viktigste er å si ja til utfordringene underveis, etter egen lyst og i eget tempo. Med ekte engasjement kommer en langt, sier Bakkevig og viser til egen erfaring.

Lederrollen

- Hvordan er det å være ung kvinne i lederposisjon?

- Som unge menn og andre unge kvinner blir en møtt med skepsis i forhold til fødselsdatoen sin. Av og til er en "for ung og uerfaren". Men det mener for øvrig like mange unge som eldre. Selv synes jeg det er gøy å være ung kvinnelig leder! Det største ansvaret for å ha det bra ligger tross alt hos meg selv.

- Hva er dine viktigste oppgaver som leder?

- Å lytte, motivere og rettlede mine medarbeidere slik at de resultater en som leder må levere blir levert, pluss litt til. Da er det viktig å huske at en har to ører og en munn, gi ros og tørre å ta de vanskelige beslutningene tidsnok. En må være tilstede, gi medarbeiderne ansvar og utvikling og bygge gode lag samtidig som en har en klar visjon og strategi.

- Du har en rekke styreverv. Hvorfor ønsker du å inneha styreposisjoner?

- Jeg jobber mest i interne styrer hvor jeg representerer Onyx Norway som hovedaksjonær. Øvrige styreverv har jeg takket ja til fordi jeg har vært interessert i selskapets virksomhetsområde, og har hatt noe å bidra med i selskapets utvikling. Jeg liker å komme med ideer, gjøre vurderinger og påvirke beslutninger, gjerne ut fra et langsiktig og strategisk perspektiv, svarer Bakkevig.

Om å unngå motpoler

- Hvorfor skal vi ha kvinner i topp-posisjoner?

- Fordi vi har svært mange dyktige kvinner som kan og vil gjøre en glimrende lederjobb. Alle bedrifter trenger gode ledere. Da er det viktig at alle kvalifiserte kandidater, både kvinner og menn, blir vurdert. Det er synd hvis bedrifter skal gå glipp av den beste kandidaten. Det står de i fare for, hvis de ikke leter blant oss damene også. Kvinner må bygge sine nettverk inn i menns nettverk, slik at kjønnsdiskusjonen viskes ut.

- Har du flere råd til kvinner som vil bli ledere?

- Som leder vil en føle seg motarbeidet til tider uansett om en er kvinne eller mann. Det er en del av gamet. Men en må allikevel tørre å vise frem det en er god på, tørre å ta ansvar og ikke være redd for alt som kan gå galt. Som regel er det ikke så alvorlig, og en er sjelden alene. Bakkevig legger til at kvinner må dytte hverandre frem og unne hverandre all mulig suksess. - Suksess avler jo som kjent suksess!, sier hun.

- Hvordan bør en gå fram for å øke kvinneandelen i ledersjiktet?

- Jeg tror på naturlige prosesser og ikke tvangsplassering av kvinner i lederposisjoner. Vi må ikke skape motpoler i valget av kvinne eller mann i lederposisjon. Vi må snakke sammen slik at menn vil velge kvinner og omvendt, både til lederposisjoner og styreverv.

Kvinnebasen - kvinner vil!

- Hva synes du om Kvinnebasen?

- Kvinnebasen er et flott tiltak, hvor vi kvinner kan synliggjøre vår kompetanse. Basen bekrefter at kvinner faktisk er veldig interessert i å påta seg lederposisjoner og styreverv. Den er et godt svar til de som mener at kvinner ikke vil!

- Finner du noe negativt ved basen?

- Vi burde egentlig  også hatt en database med både kvinner og menn. Dessuten gjør ikke et enkelt tiltak hele susen, jeg har tro på mange bekker små og litt tid, sier Bakkevig.

 

Line Sanderud Bakkevigs profil

LK 11.11.2003