Månedens profil - mars/april 2002
Kirsti Kierulf, Kvinneuniversitetet / Antares Gruppen AS

Månedens profil er den nyansatte direktøren for Stiftelsen Kvinneuniversitetet, Kirsti Kierulf. Hun har lang erfaring fra næringslivet, og da spesielt IT-bransjen.
- Jeg gleder meg til de utfordringene bransjeskiftet byr på, men egentlig er ikke arbeidsoppgavene så forskjellig som de tilsynelatende kan virke, sier Kierulf til Kvinnebasen.

 

Kirsti Kierulf tiltrer offisielt som direktør for Kvinneuniversitetet 3. april. Da skal hun bruke sin erfaring fra IT-bransjen for å lære næringslivet om kvinner og kvinners ledelse. Er månedens profil kanskje en Gucci-feminist? Nei, Kierulf er visst ikke opptatt av båstenkning. Først og fremst vil hun vise at et velfungerende næringsliv og samfunn ikke skapes av homogenitet, men av variasjon.

Fra IT til kvinner i organisasjoner, ledelse og læring
Kierulf er utdannet siviløkonom og har 14-års erfaring fra IT-bransjen. Kvinnebasen spør Kierulf om hun nå tar et langt steg vekk fra sin fagbakgrunn og tidligere arbeidserfaring.
- Nei, egentlig ikke. Jeg startet min karriere med å selge hardware, så ble det applikasjoner, videre til portaler og e-business. Nå er jeg i siste ledd i IT-hierarkiet - i  e-læringsdimensjonen. 

Hun tar med seg verdifull erfaring fra IT-bransjen i arbeidet med blant annet å etablere e-læringsmoduler.
- Riktignok er fokuset litt annerledes, men det handler om utvikle produkter og tjenester til markedet. IT-bransjens store utfordring er også utdannelse av brukere.Det hjelper ikke med gode systemer, hvis brukerne ikke har god nok kunnskap om hvordan de skal brukes. Så kompetansemessig er ikke steget så langt. Dessuten settes det mange av de samme kravene til deg som leder, enten du leder undervisningspersonale eller konsulenter i IT-bransjen, mener direktøren.

Men Kierulf innrømmer at det vil bli litt annerledes.
- Et undervisningsmiljø byr gjerne på sterke personligheter, meninger og krav. Å lede en godt etablert undervisningsbedrift som Kvinneuniversitetet (startet i 1983), gir nye profesjonsutfordringer og det er jeg ydmyk for, sier hun.

Styredebatten
Kierulf har en rekke IT-relaterte styreverv både fra organisasjoner og bedrifter. Hun har også hatt ett verv knyttet til produksjonsvirksomhet. Nylig har hun blitt styremedlem i IKT-Norge, og det har også kommet flere forespørsler etter den siste månedens kjønnskvoteringsdebatt.

- Det er en trend med kvinner i ledelse, sier Kierulf, og legger til at hun håper den vedvarer. - Det er faktisk smart å satse på kompetanse i ledergrupper. Dessuten vil såkalte "early triers" vil få et konkurransefortrinn fremfor de som venter, hevder Kierulf bestemt. 

Ønsker flere kvinnelige entreprenører
Ikke bare ønsker hun seg flere kvinner i ledelse, hun vil også at flere kvinner etablerer bedrifter.
- Det handler om å tørre og ha selvtillit nok til å starte for seg selv. Kvinner har en fordel: de kjenner kvinners behov. Kierulf viser til e-handelsrevolusjonen og de mange mislykkede oppstartene. - De glemte å tilrettelegge e-handelskonseptet for kvinnelige brukere. Hvordan skal mennene i bransjen vite hva kvinner vil ha hvis de ikke engang kjenner sin kones handlemønster, sier hun smilende.

Kvinnebasen avbryter for å spørre om ikke Kierulf er redd for å miste oppslutning fordi hun tildeler menn og kvinner ulike kvaliteter?
- Nei, svarer hun kontant. - Kvinner er en differensiert gruppe, vi har alt fra 'menn i skjørt' til det mer oppofrende slaget. Men uansett innbyrdes ulike kvaliteter, tar næringslivet i dag ikke tilstrekkelig bruk det potensial som kvinner representerer. Poenget er at kvinner kan tilføre lederrollen noen verdier som er fornuftige - også ut ifra inntjeningshensyn. Mange menn vil også tiltrekkes av nye verdier og former å utøve lederrollen på.

Savner mer langsiktig tenkning i norsk næringsliv
Kierulf mener at suksesskriteriene i næringslivet bør revurderes. Det er lettere for menn å vise til raske resultater, være synlige og fremme egne prestasjoner. Jenter har ofte litt andre verdier som kan kollidere med normene i arbeidslivet. For eksempel, er ikke alle villige til å 'tråkke over lik'  for vise til de beste resultatene. Mange jenter tenker langsiktig fremfor å selge seg for øyeblikkets gevinster. Jenter er gjerne opptatt av å skape gode relasjoner til kunder og ansatte, i tillegg til fortjeneste. En slik tankegang vil bidra til gode resultater for bedriften, tror Kierulf. Hun vil at flere kvinner skal slippe til for å bidra med sine kvaliteter. 

Langsiktighet er også en viktig verdi i hennes eget liv.
- Jeg ønsker å se tilbake på livet mitt og vite at jeg faktisk har bidratt med å flytte grenser. Jeg vil gjerne være med å åpne dørene for de unge jentene i næringslivet, og en må samle på de små seierene i dette arbeidet, sier en likevel utålmodig Kirsti Kierulf.

Om Kvinnebasen
- Jeg synes det er et veldig positivt tiltak. Det er viktig å synliggjøre kvinners kompetanse og vilje til å ta på seg lederansvar. Men markedsføringen av basen kunne ha vært noe bedre.

Kvinnebasen ønsker Kierulf lykke til med ny direktørjobb. Hun er klar over at hun vil møte motstand i arbeidet sitt, men erkjenner at det ikke er nødvendig å bli likt av alle for å få til resultater. Direktøren forteller oss med et stor smil at hun ønsker seg lokalene til BI på Ekeberg. - Jeg har en avslappet forhold til egne prestasjoner. Det kan gå riktig ille og det kan gå riktig bra. Og når det går, så går det gjerne veldig bra, og det gir økt livskvalitet.

Profilarkiv

 

   
  Kvinnebasen
LN 17.01.2002