Månedens profil - september/oktober 2002
Marianne E. Johnsen, Elkem

Marianne Johnsen har fått til mye, men vil ikke fremstå som noen superkvinne som fikser alt. 
- Klart det er slitsomt noen ganger, men det er moro. Jeg har stor vilje og jeg har alltid visst hvor jeg vil og hvordan jeg kan bruke meg selv. Det er viktig at kvinner kommer inn der makten rår. Så lenge menn opptar maktposisjonene, blir det ikke som vi ønsker, sier Johnsen. Med jobben som strategiansvarlig i Elkem, har hun selv trått inn i en mannsbastion. 

Foto: Håvard Bjelland, DN

Industri
Marianne Johnsen har valgt å jobbe med industrien, hvor hun traff folk som appellerte til henne.
- Til tross for at Elkem både er konservativ og mannsdominert, finnes det rom for å jobbe fram ting en tror på, påpeker Johnsen. 
- En er avhengig av å møte folk som er på lag og som vil deg vel, som det går an å alliere seg med for å komme seg videre. Dessuten kan det hjelpe med litt flaks, legger hun  til.

Mye av æren for hennes mot og trygghet i konkurransen med menn, gir hun sin far, Arve Johnsen. Han oppmuntret sine tre døtre til alltid å legge listen litt høyere.

Ja takk, begge deler
Og ingenting er mer fremtredende ved Elkems strategiansvarlige enn nettopp et glødende engasjement blandet av idealisme og målbevissthet. Et inntrykk som lett lar seg bekrefte gjennom hennes valg av utdannelse og mangesidige yrkeserfaring. 
- Jeg er åpen for ulike ting og kombinerer gjerne to verdener. Vil ikke ha det enten-eller. Livet er kort, så det gjelder bare å stå på å være åpen for alt under marsjen, sier Johnsen. Ingen kan beskylde henne for å ha gjort noe annet enn nettopp det.

Mba - en døråpner
For å skaffe seg en plattform, valgte Johnsen å studere jus. Som kritisk og progressiv, ble hun en del av miljøet rundt Tove Stang Dahl og Jurk (juridisk rådgivning for kvinner). Etter studiene og erfaring som vitenskapelig assistent ved avdeling for Kvinnerett samt arbeid i NORAD, begynte Johnsen som juridisk rådgiver for direktøren ved Ullevål sykehus. Der endte hun raskt opp i ledelsen som administrasjonsdirektør.
- Det var en røff skole å bygge opp en juridisk avdeling med bare menn, understreker Johnsen. Derfor lot hun seg provosere av tilbakemeldinger på at hun ikke hadde jobbet 'ordentlig' i privat virksomhet. Veien fra sykehuset til Elkem gikk gjennom Brussel og mba-studier ved Solvay Business School

- Jeg valgte dette studiet bevisst, som en nøkkel til å konkurrere videre i det private. 

Å lede
Fra ledelse i offentlig sektor, gikk Johnsen over i det private. 
Som strategiansvarlig i Elkem har hun påvirket og meislet ut strategier.
- Endringsledelse dreier seg om omveltninger. Vi skulle samle alt under en divisjon, noe som krevde tøffe beslutninger. Det er viktig å vite hva en ikke bør gjøre og kunne kommunisere, sier Johnsen.

Hun understreker at det nødvendigvis ikke er forskjell på det å lede i privat og i offentlig sektor.
- Ledelse har med mennesker å gjøre, uansett hvilken arena man jobber på. Det gjelder å få med folk på en mer menneskelig måte, slik unngår vi båstenkning. 
Johnsen er nemlig opptatt av hele mennesket og tilværelsens mange dimensjoner.
Hun  ønsker å være en god sjef i det daglige virket og å være den som drar frem andres prestasjoner.
- Det gjelder å få frem det beste i medarbeiderne gjennom lagånd og samarbeid. Intuisjon og emosjon er viktige elementer i en langsiktig strategi. Ensidig fokus på gode tall og resultater, er å tenke kortsiktig.

Fokuset på det menneskelige gjenspeiler seg også i hennes forhold til egne sjefer. 
 - Autoriteter i seg selv, er ikke noe å ha respekt for. Det er mennesket og handlingene som teller. 

En morsom vår med styredebatten
Med ledererfaring og relevant utdannelse, begynte tilbudene om styreverv å melde seg. Merkantildata, Kvinneuniversitetet og Aker sykehus er noen av stedene hun sitter i styret for. 
- Jeg er ikke særlig tålmodig, stiller spørsmål og sitter ikke til pynt. Selv om menn kan bli litt redde, er det ikke noe problem å være kontroversiell. 

Johnsen har papirer og CV'en i orden, og tilfredsstiller det hun selv litt småforbannet kaller 'legitimasjonskravet' til kvinner for å kunne inneha styreverv.
- Selv nå i 2002 må kvinner i større grad enn menn dokumentere kompetanse. Ikke grenser for arroganse, sier Johnsen engasjert. Styreleder i Telenor, Tom Vidar Rygh, slipper heller ikke unna kritikk:
- Under styredebatten sa Rygh "at det er ingen lekekasse å sitte i børsnoterte store selskaper, styreverv er ikke noe en eksperimenterer med". Underforstått: kvinner kan ikke ta på seg de viktige vervene ennå, men må øve seg opp først.
Hun karakteriserer en rekke av denne typen utspill mot kvotering som en kombinasjon av selvhøytidelighet, arroganse og forfengelighet. Selv sverger Johnsen til humor mot dårlige argumenter. 
- Det gjelder å ha selvironi og galgenhumor. Styredebatten var tross alt morsom.

- Selv om vi har kommet langt på likestillingsfronten i Skandinavia, er det ingen tvil om at det er forskjeller mellom hvordan makt og innflytelse er fordelt mellom menn og kvinner. Vi må heller ikke glemme det perspektivet i kvoteringsdebatten som handler om kvinneundertrykkelse, også  i resten av verden.

For ordens skyld, Johnsen er for kvotering.

Kvinnebasen - fra ord til handling
Johnsen understreker sin begeistring for Kvinnebasen. 
- Vi trenger Kvinnebasen som ett av flere konkrete virkemidler for å øke kvinneandelen i maktposisjoner. 
Selv har hun fått tilbud om styreverv gjennom basen, og takket ja til blant annet Kvinneuniversitetet. 
- Jeg har hørt om mange som bruker Kvinnebasen, og det mulig noen til og med skryter på seg kjennskap til den, sier Johnsen lattermildt. 

Hun mener tiltak som Kvinnebasen er å gå fra ord til handling, en tanke som også gjenspeiler seg i hennes eget liv. 
- Jeg er opptatt av mange ting, og det gjelder å gripe fatt i dette underveis.  Jeg liker best å få brukt meg selv. Slik er jeg også en god rollefigur for mine barn. Jeg er en som handler og er opptatt av viktige ting. Vil ikke sløse med krefter og ressurser på ting uten verdi.

Kvinnebasen spør om Johnsen har noen råd til andre kvinner som vil til topps.
- Jeg er ingen Klara Klok. Jenter må gjøre sine egne erfaringer underveis.
Ett råd om at det er viktig å velge sitt eget liv og være bevisst sine valg, kan vi likevel finne i Johnsens ordflom. Hun er også opptatt av at kvinner hjelper hverandre frem og er mer romslige i forhold til å unne hverandre suksess.
- Vi skal heller ikke glemme kvinnene som har gått i bresjen, sier hun med respekt for historien.

Johnsen avslutter spontant  med å svare på sin egen utfordring. 
-  Noen må tørre å si det: Det er ikke skummelt med styreverv, en må ikke være overmenneske for å nå ledersjiktet. Jo mer ansvar og myndighet, jo friere er det!

Profilarkiv

 

 

  Kvinnebasen
LK 17.09.2002