kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Månedens profil - september/oktober 2004

Hege Marie Norheim, kommunikasjonsdirektør Norsk Hydro

 

- Å være leder gir meg kikk. Det å få mennesker rundt meg til å blomstre - til å vise hvor gode de er - er utrolig morsomt!, sier kommunikasjonsdirektør Hege Marie Norheim. Den tidligere statssekretæren sitter nå i ledergruppen i Hydro Olje og Energi.

Norheim er siviløkonom, og har delt yrkeskarrieren mellom politikk og næringsliv.
- Økonomiutdannelsen var nok mer tilfeldig enn jeg vil innrømme. Jeg sto mellom å studere data, medisin eller økonomi, og valgte det jeg trodde ville gi meg flest åpninger fremover. I ettertid ville jeg nok valgt noe mer håndfast - antagelig sosialøkonomi eller datafag i Trondheim. At det ble politikk var derimot ikke like tilfeldig. Jeg er et samfunnsengasjert og politisk menneske, sier Norheim.

- Hva driver du med nå?

- Jeg leder en avdeling på femten personer med svært stor produksjonshastighet og volum. Vi har ansvar for all kommunikasjon med media, internett, intranett, to publikasjoner hver måned, alle utstillinger, brosjyrer, filmproduksjon og annonser og mye, mye mer, samt tilrettelegging knyttet til toppledelsens relasjonsbygging og reiser, forteller hun.

Kvinne i lederposisjon

- Hvordan er det å være ung kvinne i lederposisjon?

- Jeg opplever å være etterspurt og verdsatt. Kanskje mest fordi jeg tørr å stille vanskelige spørsmål, og fordi det er et annet rom for meg enn for mange av mine mannlige kolleger til å utfordre både vedtatte sannheter og oppfatningene i ledelsen. Som kvinne tror jeg at jeg bidrar til at ledergruppen ikke er et sted hvor menn konkurrerer, men hvor ledere som kollegium skal fatte best mulige beslutninger. Men det handler selvfølgelig ikke bare om å være ung kvinne - jeg forutsettes også å være kompetent og forberedt, understreker Norheim.

- Hvordan vil du karakterisere deg selv som leder?

- Jeg tror de fleste vil si at jeg er en glad person å jobbe med. Jeg er opptatt av å dyrke frem den enkeltes talenter og ikke dvele ved svakheter. Det å lete, finne og utvikle talentene er en av mine viktige oppgaver som leder. Voksne folk bør ha det moro og gjøre det de er gode på. Forskjellene mellom folk gjør at det blir flotte team å jobbe i!

- De aller fleste jeg jobber sammen med er mye bedre enn meg til veldig mange av de oppgavene vi skal løse. Men, jeg er sterk i trua noen ganger, og det skal litt mot til for å utfordre meg. Egentlig setter jeg stor pris på å bli utfordret. Resultatene blir så mye bedre av konstruktive diskusjoner, fortsetter Norheim.

Hektisk, men morsomt

- Hva er det morsomste du har gjort i jobbsammenheng?

- Å være seniorrådgiver på Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland som statsminister var en fantastisk tid. Både på grunn av Gro, men ikke minst fordi menneskene jeg jobbet sammen med utgjorde et kjempe team. Også teamet rundt Jens Stoltenberg med Jonas Ghar Støre som stabssjef er uforglemmelig. Det var mye arbeid og personlig krevende belastninger, men sånt sveises man sammen av, sier Norheim.

Den største utfordringen for Norheim er å ikke jobbe for mye.
-  Livet er hektisk og jeg velger ofte nattarbeid for å få med meg noe annet enn jobb. Så lenge ting er moro og ikke for alvorlig, kan jeg leve med små marginer. Men, i vanskelige tider med motgang, gjelder det å få nok søvn og luft inn i hodet og hjertet, forteller hun.

- Du rekker å ha styreverv i tillegg til alt annet?

- I dag har jeg tre styreverv som jeg vurderte nøye før jeg takket ja. Jeg valgte å si ja både på grunnlag av den kompetansen jeg kan bidra med og at jeg selv har mulighet til å lære. Det er viktig at virksomhetene driver med det jeg opplever som samfunnsviktige ting. Akkurat nå har jeg ikke kapasitet til flere styreverv i tillegg til jobb og privatlivet.

Kvinner må tørre mer

- Har du tanker om hvordan kvinneandelen i styre- og lederposisjoner kan økes?

- Det må jobbes bevisst med å øke kvinneandelen, og man bør være mer kreativ i rekrutteringsprosessene. Det er for eksempel alltid menn som henvender seg med tilbud om verv eller andre ansvarsfulle oppgaver. Menn setter menn i sving med å lete etter kvinner. Kanskje man bør bruke flere kvinner til å finne kvinnene. Dessuten tror jeg vi kvinner må tørre mer. Å være leder utelukker ikke det å være mor. Kvinner må bli råere på at man ikke skal være suveren hele tiden, og at barna ikke trenger bare mamma - det holder lenge med en tilstedeværende far, sier Norheim oppfordrende.

- Hvorfor bør kvinner satse på lederstillinger og styreverv?

- Alle kvinner bør selvsagt ikke gjøre det. Men det er så mange kjempe dyktige kvinner, og det irriterer meg at gutta gang på gang tar æren for det kvinner rundt dem har fått til.

- Hva synes du om Kvinnebasen?

- Kanskje det viktigste med basen, er at den fungerer som et sted hvor kvinner får vist at de vil påta seg styre- og lederansvar. Mange kvinner takker svært gjerne ja til utfordringene. Selvsagt finnes det kvinner som takker nei, noe en del menn også burde gjøre, avslutter Norheim.

 

Hege Marie Norheim profil

LKA 16.09.2004