Månedens profil - november/desember 2001
Lisa Cooper, Alcatel 

Cooper har en en hektisk hverdag som småbarnsmor og som Manager of Marketing and Contract Administration i Alcatel. I tillegg er hun styreleder i kvinnenettverket AIPBW. - Til tider er det slitsomt å leve et hektisk liv, men jeg ville ikke vært det foruten, uttaler Cooper.

Fra nyttår blir Lisa Cooper leder for det nystartede forretningsområdet - Customer Services and Support i Thales - et av verdens største selskap innen utvikling, design og implementering av hi-tech elektroniske løsninger for informasjon, sikkerhet og kommunikasjon. Der blir hun den eneste jenta av ni i ledergruppen.
Hva er din motivasjon? - Jeg tror det er sunt at en skifter jobb og får nye impulser en gang iblant. Slutter en å være kunnskapstørst og søke etter nye erfaringer, blir livet rutinemessig og grått. Hun legger til at en må være litt robust og ikke for nærtagende når en er kvinnelig toppleder. - I tillegg er det viktig å være den en er og for guds skyld ikke glemme de feminine sidene ved seg selv, sier Cooper. 

Cooper er afroamerikaner og kvinne. Kvinnebasen spør om dette byr på problemer i arbeidslivet? - For meg har dette ikke vært noe hinder. Jeg tror at mangfold er et viktig kriterium for bedrifters lønnsomhet. Bedrifter som ønsker seg suksess, bør derfor sette seg mål om å ha en jevn kjønnsrepresentasjon, ansatte med ulik etnisk bakgrunn, og representanter fra ulike utdanningsgrupper. Jeg tror at mangfold er med på å skape spenning og engasjement, noe som gir bedriften et ekstra løft.

På tross av egne erfaringer, mener Cooper at likestillingen er kommet til kort i Norge. - Generelt sett tror jeg man møter større problemer på arbeidsmarkedet som mørkhudet enn som kvinne. Arbeidsgivere foretrekker fremdeles nordmenn som har internasjonal erfaring fremfor utlendinger som har liten erfaring fra Norge. Jeg vil påstå at den internasjonale bakgrunnen min har vært til like stor fordel for min arbeidsgiver som for meg. Språk, nettverk og kjennskap til andre markeder er snarere en fordel enn en ulempe for en bedrift.

Også kvinners kamp for å komme seg opp og fram engasjerer henne. I dag sitter hun som styreleder for Association of International Professional and Business Women (AIPBW). - Vi har over hundre medlemmer fra 29 ulike land og har ulik utdanningsbakgrunn. På det profesjonelle planet bruker vi hverandre som ressurspersoner. Rent personlig får vi nye kontakter og venner. I tillegg arrangerer AIPBW faglige seminarer. 

Lisa registrerte seg i Kvinnebasen for ett år siden og har fått to henvendelser. - Det var kjempegøy å få to meget interessante jobbtilbud. Hun takket likevel ikke ja til tilbudene. - Den ene jobben takket jeg nei til fordi jeg var i jobbforhandlinger med en annen arbeidsgiver. Den andre fordi den krevde for mye reisevirksomhet i forhold til daværende familiesituasjon. Cooper er godt fornøyd med Kvinnebasen, men mener det kunne vært gjort mer utav den. - Basen ligger der som en stor ubrukt ressurs.


Les mer om AIPBW
Lisa Coopers profil

Profilarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 19.03.2001