Månedens profil - oktober 2000
Marianne Mithassel Aamodt

Som økonomidirektør sitter hun i ledergruppen i divisjonen. Jeg opplever det som positivt å kunne gjøre mitt for å bidra til et større mangfold i gruppen, sier Aamodt til Økonomisk Rapport 15/2000. - På tross av at hun er eneste kvinne og yngst i ledergruppen, hevder hun at det ikke handler om kjønn og alder, men om måten å tenke på (mindset).

Kvinnebasen tok kontakt med henne for å høre mer om hennes synspunkter på kjønn, ledelse og ikke minst hennes arbeidsplass, Norsk Hydro.

Du ble kåret til Årest økonomileder 2000 av Økonomisk Rapport og Norske Siviløkonomers Forening. Hva betyr det for deg?

- Det var veldig motiverende! Vi har jobbet systematisk med forbedringsprosesser for å kunne bidra til verdiskapning i enda større grad. Vi prøver å effektivisere arbeidsprosesser og samtidig være mer proaktive. Kombinasjonen av det klassiske med litt utradisjonell måte å jobbe på, har gitt resultater. Jeg deler prisen med mine medarbeidere, - den er resultat av godt samspill.

Selv om du helt sikkert har hørt dette mange ganger før, så kommer vi ikke utenom at du er kvinne i et mannsdominert yrke og i en mannsdominert bedrift hvor sjefen sjøl - generaldirektør Myklebust - en gang har uttalt at det er vanskelig å finne kvinner med god nok kompetanse til å lede i Hydro. Vi er nysgjerrige: Hvordan opplever du selv bedriftskulturen og mulighetene for kvinner i Norsk Hydro?

- Jeg oppfatter at det er et reelt ønske om mangfold i Hydro. Det er en økt bevissthet ifm ansettelsesprosessene og i dag er det flere kvinner i ledende stillinger nå enn tidligere.

- I Hydro har vi etablert en struktur for medarbeidersamtaler som bidrar til synliggjøring av ansatte til ledelsen på høyere nivå. Også i denne sammenhengen er det fokus på utvikling av mangfold, og med det utvikling av kompetente kvinner. I Hydro Aluminium Metal Products, hvor jeg jobber, oppfatter jeg organisasjonsarbeidet som profesjonelt med fokus på en godt sammensatt organisasjon med rett kompetanse. Ergo er det gode muligheter for kvinner å få spennende utfordringer!

Hydro er inne i en endringsprosess, og den siste ansettelsen av personaldirektør tyder kanskje på at mulighetene for unge kvinner i Hydro faktisk er tilstede. Alexandra Bech (34) startet sin nye jobb 1. juli i år. Marianne M. Aamodt ble utnevnt som økonomidirektør i en alder av 34 år, og har nå vært drøye to år i stillingen.

- Det er krevende, men gøy, å være del av en organisasjon som bidrar til verdiskapning i Hydro.

For kanskje å utvide mulighetene har hun registrert seg i Kvinnebasen. Hun ble forespurt som en av de første til å stå der, men har fremdeles ikke fått en eneste henvendelse. Hun trekker selv frem at markedsføring av basen er viktig slik at aktuelle personer benytter seg av Kvinnebasen for å trekke på kvinner utenfor eget nettverk.

- Kvinnebasen kan være et verktøy for kvinner til å synliggjøre den kompetansen de besitter, både med tanke på formell utdannelse og erfaringer fra arbeidslivet. Samtidig med at den blir markedsført forutsettes det at det finnes en etterspørsel etter kvinner, og det tror jeg vil øke naturlig dersom kvinner er mer bevisst eksponering av sin kompetanse og deltar aktivt i arbeidslivet.

Marianne M. Aamodts profil

Profilarkiv

Kilde: Økonomisk Rapport 15/2000
   
  Kvinnebasen
KB 09.10.2000