Nyheter
19 mars 2001

Utenriksdepartementet - en mannsbastion

En ny undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at kvinner ikke når opp i toppstillingene i Utenrikstjenesten. På tross av at ambassadører og konsuler blir utnevnt av regjeringen, blir disse postene stort sett forbeholdt menn. Bare en av ti norske ambassadører er kvinner og kun tre prosent av konsulene er kvinner. Også når vi sammenlikner med flere andre land kommer den norske utenrikstjenesten dårlig ut. Både USA og Canada ligger langt foran Norge med henholdsvis 22 og 18 prosent kvinnelige ambassadører. Sverige har 13 prosent kvinnelige ambassadører.

- Dette er altfor dårlig av likestillingslandet Norge. Mange land ser til Norge for å finne løsninger på likestillingsområdet. Da nytter det ikke at vi kun viser oss frem med menn i fremtredende representasjonsstillinger, sier prosjektleder for Kvinneb@sen, Kristin Bergersen i en kommentar.

- Utenriksdepartementet står fritt til å benytte seg av Kvinneb@sen for å bedre på situasjonen. Vi vet at på aspirantnivå de seneste årene så har kjønnsfordelingen vært jevnere en disse tallene viser. Nå må Utenriksdepartementet vise at de tar likestilling på alvor og legge til rette for at også kvinner kan ta på seg ambassadørstillinger.
Les mer her

Nyhetsarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 19.03.2001