Nyheter
20. august 2003

Frykt for kvotering i Sverige

Det er ikke bare i Norge at kvotering til styrene er satt på dagsorden. I frykt for kvotering, øker også kvinneandelen i svenske styrer.

En opptelling, foretatt av det svenske Næringsdepartementet, viser at i selskaper der den svenske stat eier over 20 prosent, er det 42 prosent kvinner i styrene. Til Aftonbladet sier næringsministeren Leif Pagrotsky at regjeringen med dette går foran med et godt eksempel. Han håper dette vil inspirere andre eiere til å se nøyere på kontaktnett og rekruttering.

Til tross for økt kvinneandel, er det fortsatt menn som leder svenske styrer. Andelen kvinnelige styreledere i de statlig eide selskapene er bare på 16 prosent.

Les mer 

Nyhetsarkiv

 

   
  Kvinnebasen
LK 20.08.2003