kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Bruk av Kvinnebasen

For å kartlegge i hvilken grad Kvinnebasen blir brukt til rekruttering av kvinner til lederstillinger og verv, er det siden 2001 foretatt spørreundersøkelser blant kandidatene registrert i basen. I 2004 ble det i tillegg foretatt en undersøkelse blant et utvalg av oppdrags- og arbeidsgivere.

Les blant annet om antall henvendelser kandidatene i Kvinnebasen oppgir å ha fått som følge av sin registrering i basen:

Les om oppdrags- og arbeidsgivernes kjennskap til og bruk av Kvinnebasen:

LKA 01.12.2004