kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 11.08.2004

Flere kvinnelige ledere i privat sektor

Nye tall viser at kvinnelige ansatte i staten sjeldnere slipper til i lederstillinger enn kvinnelige ansatte i privat sektor.

Beregninger basert på Arbeidskraftundersøkelsen 2003 viser at andelen ledere blant de kvinnelige ansatte er lavere i offentlig sektor enn i privat sektor, skriver Dagsavisen (11.08.04).

I offentlig sektor er 3,4 prosent av de kvinnelige ansatte ledere, men i privat sektor er 5,8 prosent av de kvinnelige ansatte ledere. Tilsvarende tall for menn er 8,9 i offentlig sektor og 10,2 i privat. Kvinner har mindre sjanse for lederjobb enn menn. I privat sektor er dette 56 prosent av menns sjanse, mens det i den offentlige sektor er 38 prosent, sier forskningsleder Hege Torp til Dagsavisen.

I følge SSB hadde Norge i 2003 til sammen 51.000 kvinner i lederstillinger. Av disse var 38.000 mellomledere, mens 13.000 var toppsjefer og administrerende direktører.

LKA 16.08.2004