Nyheter
1  november 2001

Populært seminar med gode nyheter

Etter mange anmodninger var tiden inne for et seminar for kandidatene i Kvinnebasen, og responsen var enorm. På seminaret fikk deltakerne en mulighet til nettverksbygging. De fikk informasjon om Kvinnebasens fremtid, innføring i styrearbeid ved Anne Helsingeng, redegørelse for AFFs norske lederundersøkelse ved Irmelin Drake og kåseri om kvinner i media ved Marie Simonsen.

Ingunn Yssen - Kvinnebasens 2002?
Likestillingsdirektøren fortalte om bakgunnen til Kvinnebasens opprettelse i 1999. - Basen var et direkte svar på 90-tallets stagnasjon i forhold til andelen kvinner i ledende stillinger, styrer og råd. De 2300 kandidatene i Kvinnebasen viser at Egil Myklebust, daværende generaldirektør i Hydro, tok feil da han uttalte "Det er vanskelig å finne kvinner med riktig kompetanse til et styre som nå står foran svært krevende internasjonale utfordringer".  Yssen kunne opplyse om at arbeidet med Kvinnebasen i fremtiden hovedsakelig vil dreie seg om markedsføring. Direktøren sa seg fornøyd med at Kvinnebasens styre har besluttet utvidet prøvetid. Til slutt presenterte hun den nye spørreundersøkelsen blant Kvinnebasens registrerte, som viser at stadig flere av dem får henvendelser som følge av Kvinnebasen. 

Anne Helsingeng - der beslutningene fattes
Anne Helsingeng er advokat og partner i Deloitte & Touche Avokater DA. Hun guidet seminardeltakerne gjennom en rundreise i styrearbeid. - Styrearbeid er ikke glamor, men hardt arbeid med ansvar og plikter, sa Helsingeng. Hun påpekte at kompetanse er viktig for å gjøre et skikkelig styrearbeid. - Når en virksomhet går dårlig, er det viktig å spørre seg hva styret gjør galt. Det kan komme av slurv, lite oppfølging og det at en er lite bevisst styrefunksjonen, uttalte Helsingeng. 

Les Helsingengs innlegg om styrearbeid

Irmelin Drake - AFFs lederskapsundersøkelse
Irmelin Drake er forsker og selvstendig næringsdrivende. Med utgangspunkt i Adminitrativt forskingsfonds lederundersøkelse blant 3690 norske ledere fra både privat og offentlig sektor, svarte hun på spørsmålet "Kvinne og leder spiller det noen rolle?" 

- Antakelig er det ikke så store kjønnsforskjeller på toppledernivå. Derimot vil forskjellene være større på lavere nivåer. Drake trakk frem at kvinnelige ledere sannsynligvis har mindre tilgang på økonomiske ressurser enn mannlig ledere. Undersøkelsen viser at flere kvinner enn menn synes det er verdt å ta på seg lederansvar. Dessuten avkrefter undersøkelsen myten om at kvinner prioriterer familie fremfor jobb. Tvert i mot er det mannlige ledere som har størst problemer med å kombinere arbeid og familieliv. Det er også en myte at kvinner på toppledernivå har dårligere selvtillitt enn sine mannlige kollegaer. Det er heller ikke slik blant disse lederne at jo mer du jobber, dessto bedre leder blir du. Det er snarere et spørsmål om hvorvidt du er god til å delegere eller ikke, som bestemmer i hvilken grad du klarer å ta langsiktige hensyn.

I undersøkelsen sier 70 prosent av lederne, uansett kjønn, at det er en avsporing å bringe kjønn inn i spørsmålet om hvem som bør være ledere. Av 30 potensielle lederoppgaver, havnet utsagnet "En leder bør arbeide for en jevnere fordeling mellom kvinner og menn på sitt ansvarsområde" blant de minst viktige. - Dette står i særlig kontrast til toppledere som uttaler offentlig at de ønsker seg flere kvinnelige ledere, uttalte Drake.

Drake avsluttet med å oppfordre kvinner, og moderne menn, til å bruke sin kollektive kraft til å si nei til vanskelige arbeidsgivere. - På denne måten kan en presse frem endringer som vil tilføre arbeidslivet nye løsninger og strukturer. Det er nødvendig at noen baner vei!

Se Irmelin Drakes profil i Forskerbasen 

Marie Simonsen - om kvinner i media
Marie Simonsen, leder for VGs kommentatoravdeling, avsluttet kveldsseminaret med et kåseri om kvinner i media sett fra hennes ståsted. Hun poengterte at andelen kvinnelige medialedere er altfor lav. Simonsen refererte til Gro Harlem Brundland som uttalte følgende i sin tid: "Antakeligvis er det lettere å bli statsminister i Norge enn det er å bli generaldirektør i Norsk Hydro, men lettere å bli generaldirektør  i Hydro enn sjefsredaktør i Akersgata". 

Spiller kjønn noen rolle som skribent? - Hvis Olav Versto skriver om FRP, vil ingen si at det har noe med kjønn å gjøre. Hvis jeg gjør det, så tillegges det at jeg er kvinne. Simonsen forstatte med å hevde at kvinner i media er eksotisk, også i 2001.  - For 25 år siden henvendte folk seg til fotografen når jeg kom for å intervjue dem. I dag som leder av kommentatoravdelingen i Norge største avis, tror fremdeles mange at jeg sektretær.

Simonsen tok også opp problemet med å finne kvinner til å uttale seg til media. - Hvis en spør om været, får en til svar at en kan ringe tilbake i morgen. Hun kom med  følgende sluttappell: - Svar på henvendelser fra media, ikke vær redd for å stikke deg frem og ikke forvent at alle liker deg for det!

Av åpenbare grunner er det vanskelig å gjengi dette kåseriets munnrapphet og de treffende poengene. Kvinnebasens medarbeidere håper derfor flere får muligheten til å høre Marie Simonsen kåsere.

   
  Kvinnebasen
LN 14.11.2001