kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 24.06.2004

Kvinnelige sjefer i Sverige

Andelen kvinnelige sjefer i næringslivet i Sverige har økt med 19 prosent siden 2002, og den utviklingen fortsetter. Nå er hver tredje sjef kvinne, viser en undersøkelse av det svenske Studiefõrbundet Näringsliv och Samhãlle (SNS).

I børsnoterte selskaper er 34 prosent av sjefene kvinner. I børsnoterte selskapers styrer har kvinneandelen kun økt til 10,9 prosent. Undersøkelsen viser at halvparten av Sveriges største selskaper har som et uttalt mål å øke andelen kvinnelige sjefer. Halvparten av disse igjen, har skriftlig dokument utover den vanlige likestillingsplanen, som ligger til grunn for å øke virksomhetens arbeid for å øke andelen kvinner.

En tredel av de største selskapene opplyser at de har uttalte krav på at minst en av sluttkandidatene til en sjefstilling skal være kvinne. Men bare hvert fjerde selskap har satt opp mål for hvor stor andelen kvinnelige sjefer skal være.

Les rapporten på Studieförbundet Näringsliv och Samhälles nettsider

LKA 24.06.2004