kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 14.05.2004

Støtdempere for toppledelsen

Kvinner havner i mellomlederstillinger der de blir støtdempere for toppsjefenes upopulære avgjørelser, kommer det fram av en rapport av svenske Carin Holmquist.

Ømme bødler

Berit Gullikstad og Bente Rasmussen har sammenfattet tidligere nordisk og internasjonal forskning om omstilling og kjønn i offentlig sektor i rapporten "Likestilling eller omstilling? Kjønnsperspektiver på omstilling i offentlig sektor". Det er et uttalt mål å få flere kvinnelige ledere i offentlig sektor. Likevel er det ikke blitt særlig flere kvinnelige toppledere. På lavere og mellomnivå derimot er antallet kvinner økt. Forskning fra Sverige viser at mellomledere gjerne er i en presset situasjon, skriver forskerne, og viser til den svenske forskeren Carin Holmquist, som mener at kvinnene i mellomlederstillinger fungerer som 'ømme bødler'.

Kvinner i mellomlederstillinger skal vise empati, forståelse og omsorg for ansatte og ivareta kvaliteten i tjenestene; de skal være ømme. Samtidig skal de overholde eller kutte i allerede stramme budsjetter; være bødler. Holmquist antar at denne kombinasjonen av ømhet og brutalitet demper protester lengre nede i rekkene, fordi de ansatte ser at lederen gjør så godt hun kan. Slik blir disse mellomlederne støtdempere for toppsjefenes upopulære avgjørelser. Holmquist antyder at kvinners evne til å være 'ømme bødler' kan være en grunn, om ikke bevisst strategi, til økningen av andelen kvinnelige ledere i offentlig sektor, skriver Gullikstad og Rasmussen.

Ledelsesidealer

Interessen for likestilling som symbol for det moderne og nye ledelsesidealer som vekt på empati, omsorg og kommunikasjonsevne, åpner for større interesse for å rekruttere kvinner til ledelse. Gjennom den økende andelen kvinner i ledelse i offentlig sektor har det funnet sted et brudd med ledelse som en eksklusiv mannlig arena. Dette bruddet kan destabilisere den eksisterende kjønnsorden, men den har ikke endret at ledelse fremdeles er knyttet til mannlighet.

Selv om de påståtte kvinnelige lederkvalifikasjoner som kommunikasjon, empati og omsorg, blir en del av kravene til nye ledere, betyr ikke dette at det "automatisk" blir rekruttert flere kvinner til høyere lederstillinger. Når det blir stilt krav om såkalte kvinnelige lederegenskaper i tillegg til en såkalt mannlig som beslutningsevne, blir menn fremdeles regnet som 'best' egnet når det kommer til valg av toppleder, skriver Gullikstad og Rasmussen.

Les rapporten på SINTEFs nettsider

LKA 14.05.2004