Nyheter
24 november  2000
Næringsforum for kvinner opprettet

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen har tatt initiativet til å opprette et næringsforum for kvinner. Forumet består av kvinner fra nærings- og samfunnsliv,som skal bidra til å synliggjøre og ta i bruk kvinners kompetanse i næringslivet.


Les mer om mandatet

 Nyhetsarkiv

   
  Kvinnebasen
KB 24.11.2000