Nyheter
14 februar 2001

Styrer med kvinner har bedre lønnsomhet

Elisabeth Kleveland (bildet) og Ying Miao ved Handelshøyskolen BI har sett på sammenhengen mellom ulike aspekter ved styret og selskapets finansielle avkastning. Hovedoppgaven i finans med tittelen ”Board-size effect in unlisted Norwegian firms” har særlig tatt for seg betydningen av styrets størrelse for selskapets lønnsomhet. I analysen har de også sett på hvilken effekt kvinnelig representasjon i styrene har på lønnsomheten. Konklusjonen er klar:

- Selskaper med mange styremedlemmer gjør det generelt dårligere enn selskaper med få styremedlemmer. Men store styrer med kvinner gjør det klart bedre enn store styrer med bare menn. Uansett styrets størrelse er det en helt klar positiv sammenheng mellom kvinnelig representasjon i styret og selskapets finansielle avkastning, sier Kleveland.

Kleveland tror en mulig årsak til at selskaper som rekrutterer kvinner til styrene har bedre inntjening, er at disse selskapene har en kultur som skiller seg ut fra de andre i positiv forstand.

- Det er noe spesielt med selskaper som rekrutterer kvinner. Dette er bedrifter som søker de beste menneskene og er flinkere til å se ressurser hos begge kjønn, sier Kleveland.

Ved å ikke rekruttere kvalifiserte kvinner til styret, kan en risikere at selskapets verdi ikke optimaliseres, konkluderer Kleveland og Miao.

Nyhetsarkiv

 
  Kvinnebasen
KB 14.02.2001