Nyheter
12 desember 2000

Kvinneandelen i styrene er synkende

Bare 6,4 prosent av styreposisjonene i norske børsnoterte selskaper er besatt av kvinner. Andelen aksjonærvalgte kvinner sank med 28 prosent fra 1999 til 2000. Noen flere kvinner har blitt valgt på de ansattes kvote i samme periode. Det viser en undersøkelse Økonomisk Rapport har gjort blant samtlige aksjeselskaper notert ved Oslo Børs. I selskapene som står på Børsens hovedliste er bare 3,6 prosent av de aksjonærvalgte styremedlemmene kvinner. På SMB-listen er kvinneandelen totalt 4,1 prosent. Bare litt over hver fjerde bedrift har én eller flere kvinnelige styremedlemmer.

- Det er trist at det landet i verden som ligger på topp når det gjelder kvinners utdannelse ikke klarer å rekruttere kvinner inn i disse posisjonene. Men det er ikke bare trist, det er også et alvorlig tap for næringslivet, sier Kristin Bergersen, prosjektleder for Kvinnebasen.

Den siste tiden har det vært økende fokus på at bedriftene har mye å tjene på å ha en jevnere kjønnsfordeling på alle nivåer. En undersøkelse av de 50 mest lønnsomme selskapene blant USAs 500 største, viste at disse hadde styrer med en langt høyere kvinneandel enn gjennomsnittet.

- Kvinner i styrene viser at bedriftene tenker utover sitt etablerte nettverk. Det er ikke overraskende at dette henger sammen med bedriftens evne til nytenkning mer generelt, og derfor gir større lønnsomhet. Dessuten gir en høy kvinneandel et positivt image i markedet, sier Kristin Bergersen.


Nyhetsarkiv

  Kvinnebasen
KB 12.12.2000