Nyheter
5 april 2001

Sakte fremover i staten

I september 1997 fastsatte regjeringen Jagland at kvinneandelen i lederstillinger i staten skulle nå 30 prosent innen utgangen av 2001. Den gang var kvinneandelen i ledelse 22 prosent. Nye tall viser at andelen kvinner i lederstillinger per 1. januar i år er på 29 prosent.

En av fem toppledere kvinner
Utviklingen innen toppledergruppen som er knyttet til lederlønnssystemet viser en positiv utvikling fra 12 prosent i 1997 til totalt 20 prosent i 2001. Denne gruppen omfatter departementsrådene, ekspedisjonssjefene, og lederene i de største etatene, totalt 274 stillinger per 1. januar 2001. Departementene ligger bedre an enn de ytre virksomhetene. I departementene er 25 prosent av dem på lederlønnskontrakt og 40 prosent av de øvrige lederene kvinner. I ytre virksomheter er 19 prosent av topplederene kvinner og 29 prosent av de øvrige lederene er kvinner.
- Fremgangen viser at det hjelper å sette opp klare mål og jobbe frem mot dem. Men vi kan ikke slå oss til ro med at bare én av fem toppledere i staten er kvinner, sier direktør ved Likestillingssenteret Ingunn Yssen.

Nedgang i fiskeri og forsvar
Det er fem sektorer som neppe vil klare å nå sine egne måltall innen utgangen av 2001. Det er fiskeri, justis, olje og energi, samferdsel, og utenriks. Siden prosjektet startet opp, er det fortsatt bare menn i toppledelsen i Kulturdepartementet og Olje- og energidepartementet. Både Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet har status quo i sine ledergrupper totalt. I Forsvarssektoren har andelen kvinner i ledelsen gått ned to prosentpoeng fra samme tid i fjor, fra 13 til 11 prosent. Også i fiskeri har andelen gått ned fra 20 prosent i 1999 til 16 prosent i 2001.

Kvinnebasen nødvendig
- Tallene viser at det fortsatt er stort behov for Kvinnebasen i staten, sier prosjektleder for Kvinnebasen Kristin Bergersen. Nå må departementene sette seg nye mål når det gjelder kvinner i ledende stillinger. Selv om andelen kvinnelige ledere når 30 prosent ved utgangen av året, så er det fremdeles en lang vei å gå. Målet bør være full likestilling. Staten bør gå foran og vise at det går an, så kan ikke næringslivet bruke den unnskyldningen som de ofte bruker: ”selv ikke staten fikser likestilling.”


Kvinneandel i prosent, ledere etter type
          
01.03.1997 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001
Ledere på lederlønnskontrakt i departementene 14 17 20 25
Øvrige ledere i departementene 33 37 39 40
Ledere på lederlønnskontrakt i ytre virksomheter 14 17 20 19
Øvrige ledere i ytre virksomheter 22 26 25 29
Totalt 22 26 26 29
 
Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet


Kvinneandel ledere i prosent i de ulike departementsområdene
          
Årsverk 01.03.1997 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 Måltall 2002
Årsverk totalt 41 22 26 26 29 30
Forsvar 21 7 12 13 11 13
Samferdsel 20 11 12 13 13 19
Justis og politi 36 8 12 13 15 30
Fiskeri 22 14 20 16 16 30
Olje- og energi 37 21 20 21 24 30
Landbruk 41 23 21 23 26 30
Finans 56 19 25 26 27 20
Utenriks 52 21 27 28 28 35
Næring og handel 41 19 25 26 31 25
Arbeid og admin 49 33 35 35 35 38
Miljøvern 42 24 31 32 36 35
Kirke, utd. og forskn. 45 22 39 37 39 30
Kommunal og regional 58 29 32 37 39 35
Kultur 58 36 39 41 43 40
Sosial og helse 72 50 46 48 51 50
Barne og familie 66 40 52 52 51 50
Statsministerens kontor 58
 
Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Nyhetsarkiv

  Kvinnebasen
KB 05.04.2001