kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 20.09.2004

Kvinner gir økt lønnsomhet

Kvinner i styrene lønner seg, viser tall som er samlet inn og analysert av kredittvurderingsbyrået Dun & Bradstreet.

Bedriftene som har klart å få 40 prosent kvinneandel i sine styrer, har gjennomgående høyere lønnsomhet enn bedrifter der styrerommene domineres av menn. Tallene kaster nytt lys over mulige virkninger av myndighetenes streben etter å øke kvinneandelen i norske styrer, skriver Dagens Næringsliv (20.09.04).

Kvinnelige styremedlemmer bidrar også til en mer nøktern avlønning. Mens gjennomsnittslønnen i hele bransjen for daglig leder er nær 500 000 kroner, gir kvinnestyrene sin daglige leder 75 000 kroner mindre, skriver avisen.

Det er ikke første gang sammenhengen mellom lønnsomt og kjønnsbalanse i styre og ledelse blir påvist. Amerikanske børsnoterte selskaper med kvinner i styre og ledelse verdsettes høyere enn selskaper uten kvinner på toppen, viser en undersøkelse utført av Center for Advanced Human Resources Studies ved Cornell Universitetet i USA fra 1999. Undersøkelsen slår fast at innslag av kvinner i toppledelsen har en positiv effekt på aksjenes verdi og på inntjeningen.

Positiv sammenheng mellom kvinnelig representasjon i styrene og selskapers finansielle avkastning, ble også bekreftet i 2001 med Elisabeth Kleveland og Ting Miaos hovedoppgave "Board-size effect in unlisted Norwegian firms" fra Handelshøyskolen BI.

LKA 20.09.2004