kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter -29.10.2004

Ledighet blant utdannede kvinner

Arbeidsledigheten øker blant personer med høyere utdanning og særlig blant kvinnene, viser ferske tall fra Aetat.

Ved utgangen av oktober 2004 var det registrert 87 200 helt arbeidsledige. 38 800 av disse er kvinner, mens 48 400 er menn.
- Det er særlig kvinner med høyere utdanning som rammes av liten etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.
Dette har sammenheng med lav etterspørsel etter arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren. Blant menn synker ledigheten som følge av bedre arbeidsmarked innen industri og bygg og anlegg, næringer som sysselsetter mange menn.

Kvinner er overrepresenter i helse- og sosialsektoren og i undervisning, med henholdsvis 83 og 64 prosent kvinner, skriver Likestillingsbarometeret 2003. Det har vært ubetydelige endringer i yrkesvalgene til kvinner og menn de siste årene, og det norske arbeidsmarkedet er fortsatt svært kjønnsdelt.

Les Aetats pressemelding

LKA 29.10.2004