kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 16.12.2004

Siste sjanse

Av ca. 2500 styremedlemmer er bare drøyt 250 kvinner. I følge kravet om 40 prosent av begge kjønn, må 835 menn ut av styrene i norske aksjeselskaper til fordel for like mange kvinner før sommeren.

Næringsminister Børge Brenne og "likestillingsminister" Laila Dåvøy har signert en felles førjulshilsen til styrelederne i landets 542 allmennaksjeselskaper, skriver Dagbladet (15.12.04), og beskjeden er klar: Flere kvinner inn, ellers trer loven i kraft. Det er tallene for juli 2005 som vil avgjøre om loven trer i kraft neste høst. Per i dag er kvinneandel på kun 10,87 prosent, og våren 2005 er siste sjanse for næringslivet til å ta saken i egne hender å øke kvinneandelen for å unngå lovfestet kjønnskvotering.

LKA 16.12.2004