Nyhet
22.  mai  2002

Få børsnoterte selskaper benytter sjansen

Få børsnoterte selskaper har benyttet anledningen i vårens generalforsamlinger til skifte ut menn med kvinner i styrene. Kun fire av Norges 17 største børsnoterte selskaper har fått inn kvinner, rapporterer Dagens Næringsliv. 

Klarer ikke 40 prosent
Selv om kvinneandelen for de 17 selskapene har økt, er den fortsatt under 10 prosent. - I den grad vi ikke får større kvinneandel i styrene basert på frivillighet, er det en indikasjon på at næringslivet ønsker dette lovregulert, sier næringsminister Ansgar Gabrielsen til Dagens Næringsliv. Næringslivet har fått tiden frem til 2005 til å få kvinneandelen opp i 40 prosent. 

Nye aksjonærvalgte kvinner
Merkantildata har skiftet ut to menn med to kvinner - Marianne E. Johnsen og Cecilie Foss Stene er nye i styret. I Norske Skog er Giséle Marchand nytt styremedlem, og i ProSafe har Britt Rugland kommet til. Grete Faremo er nyinnvalgt i styret til Elkem.

Kvinner i styrene i de 17 største børsnoterte selskapene i Norge, før og etter generalforsamlingene våren 2002.
Selskaper Styremedlemmer inkludert ansatt- representanter Antall kvinner totalt Antall aksjonær- valgte kvinner
Før Etter Før  Etter
Schibsted 11 4 4 1 1
Merkantildata 8 0 2 0 2
Kongsberggruppen 8 2 2 1 1
Elkem 7 0 1 0 1
Norske Skog 9 0 1 0 1
ProSafe 9 0 1 0 1
Unitor 8 1 1 0 0
Veidekke 9 1 1 1 1
EDB Businessparner 8 1 1 0 0
Pan Fish 5 0 0 0 0
Bergersen d.y 5 0 0 0 0
Choise Hotels Scandinavia 6 0 0 0 0
Expert Eilag 7 0 0 0 0
InFocus Corporation 7 0 0 0 0
Leif Høeg & Co. 7 0 0 0 0
Moelven Industrier 8 0 0 0 0
Kværner asa 9 0 0 0 0
Totalt 131 9 14 3 8

Kilde: Dagens Næringsliv, onsdag 22. mai 2002

Bakgrunn

  • 7.mars vedtaket; regjeringen vedtok forslag om kjønnskvotering til næringslivet. Innen 2005 skal de store bedriftene ha minst 40 prosent kvinner representert i styrene.
  • Staten skal selv i løpet av ett år ha 40 prosent kvinner i styrene i alle statsaksjeselskaper, statsforetak og statlige særlovselskaper.
  • Regjeringen har lovet at det i løpet av 2002-2003 vil bli fremmet en lov som vil påby de rundt 600 allmennaksjeselskapene i Norge en kvinnekvote. Men loven vil ikke tre i kraft før 2005.

Les artikkel i Dagens Næringsliv

Nyhetsarkiv


  Kvinnebasen
LN 22.05.2002