kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 11.06.2004

Flest jenter vil bli sjefer

Mens 56 prosent av jentene vil bli ledere, har bare 45 prosent av guttene den samme ambisjonen, viser en nordisk undersøkelse.

4000 ungdommer i alderen 17 til 19 år fra Norge, Sverige, Finland og Danmark har deltatt i en spørreundersøkelse som er utført av trendanalysebyrået Kairos Future for TV-kanalen MTV. Jentene viste seg å være mer målbevisste og positive til egen fremtid enn guttene, skriver Dagbladet. Nesten åtte av ti jenter så sin egen framtid som lys og mente at muligheten for å gjøre karriere er viktig i arbeidslivet. noen færre gutter, syv av ti, sa det samme om sin egen fremtid, og 75 prosent mente at karriére er viktig.

LKA 11.06.2004