Nyhet
4.  juli 2002

Janne Haaland Matlary professor ved UiO

Universitetet i Oslo har utnevnt Janne Haaland Matlary til professor i internasjonal politikk. Haaland Matlary blir den første norske og nordiske kvinnelige professoren i internasjonal politikk. I Norge er det fire kvinnelige professorer i statsvitenskap. Tre av dem er ansatt ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Haaland Matlary var statssekretær i Utenriksdepartementet i tidsrommet 1997-2000. Hun har EU og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som forskningsfelt.

Haaland Matlarys profil i Kvinnebasen

Nyhetsarkiv


  Kvinnebasen
LN 04.07.2002