kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 17.09.2004

Hodejegere overser kvinnene

Ekstern headhunting gir færre kvinnelige ledere, hodejegerne favoriserer menn. Bare 20 prosent av lederne hentet utenfra er kvinner. Ved intern rekruttering derimot blir det i dag ansatt 40 prosent kvinelige ledere, viser undersøkelse utført av TNS Gallup for Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Mer enn 30 prosent av kvinnelige mellomledere i finansnæringen vil gjerne bli toppleder. Det største hinderet for å lykkes er ofte menns nettverk. Det viser undersøkelsen de fleste av aktørene i finansnæringen står bak, hvor nærmere 9000 ansatte i næringen har svart.

Hele 32 prosent av de kvinnelige lederne i undersøkelsen sier at de godt kan tenke seg å bli en toppleder i framtiden, det utgjør så mye som en tredel av kvinnene. Undersøkelsen avkrefter dermed myten om at kvinner ikke vil ta ledelse. De kvinnelige lederne i undersøkelsen oppgir også at de har færre hindringer på hjemmebane enn mannlige ledere, og gir med det et klart signal til bedrifter at selv kvinner med barn ønsker og kan gjøre en god lederjobb.

Kun 5,8 prosent av kvinner i lederstillinger er enige i at toppledelsen er oppriktige i sin streben etter å få kvinner fram i lederstillinger, mot 24,1 prosent av mennene.

Les mer på nettsidene til Finansnæringens Hovedorganisasjon

LKA 17.09.2004