kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 02.10.2003

Hvorfor få kvinnelige entreprenører

Vanligvis stopper forskningen på kvinner og entreprenørskap ved å konstantere at færre kvinner enn menn ønsker å bli entreprenører. Med en mer kompleks forståelse av kjønn, har Elisabeth Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø, forsket på hvorfor så få kvinner blir entreprenører.

I sin forskning på kvinner og entreprenørskap påpeker Ljunggren at kjønn må betraktes rasjonelt og sees i en sammenheng, som sosialt konstruert. Statistikk over utdanningsvalg viser at valgene fortsatt er svært tradisjonelle. Utdanningsvalgene gjør at jenter og gutter havner i ulike bransjer, og svært mange av bransjene jenter ender i regnes som lite nyskapende. I motsetning til kvinner, som utdanner seg til offentlig sektor,  utdanner menn seg til privat sektor. Her lærer menn seg logikken knyttet til å drive bedrift i et privat marked. Ljunggren mener de tradisjonelle valgene skyldes at forståelsen av kjønn ikke har endret seg så mye, selv om samfunnet er blitt mer likestilt.

Det finnes flere motiver for å bli entreprenører. Svært mange entreprenører velger ikke denne posisjonen for å tjene store penger eller skape ny vekst i Norge. Mange er rett og slett ute etter å leve det gode liv, forteller Ljunggren.

Les mer, artikkel av Beret Bråten ved Kilden.

LK 02.10.2003