kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 04.10.2004

Å eie sin egen virksomhet

Selv om andelen kvinner som etablerer egen bedrift i Norge har steget noe de siste årene, er andelen fortsatt meget lav. Damemessen ønsker å sette større fokus på kvinner som starter og driver egen næringsvirksomhet.

Omtrent 80 prosent av alle nyetableringer foretas av menn, skriver Likestillingsbarometeret 2003. I perioden 1998 til 2001 ble litt over 10 000 av 50 000 foretak hvor kvinner hadde 100 prosent eierandel, stiftet. Sammenliknet med andre land havner Norge på en 17. plass blant 37 andre land (Global Entrepreneurship Monitor, Entreprenørskap i Norge 2002).

For andre år på rad arrangeres nå Damemessen med fokus på kvinner som starter og driver egen næringsvirksomhet. Messen samler 40 kvinnelige gründere på stands og 6 profilerte foredragsholdere til et seminar.

- Ved å synliggjøre kvinnelige gründere som har lykkes, ønsker vi at Damemessen skal bidra til at flere kvinner starter egen virksomhet, sier Elisabeth Gullner. Hun har etablert nettstedet damene.no som omfatter en bedriftsoversikt med kvinnelige etablerer, og er initiativtakeren bak Damemessen.

Blant foredragsholderne på Damemessen 9. oktober er blant andre forfatter Espen Holm, fortellerkunst for kvinnelige entreprenører, studierektor ved BI og gründer Elbjørg Gui Standal, om styrer, Elin Sabbasen, Innovasjon Norge om Nettverkskreditt.

LKA 04.10.2004