kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 15.08.2003

Bedriftsportal for kvinnelige gründere
 

Kvinneandelen blant norske gründere er lav sammenlignet med andre land. Tall fra Brønnøysundregistrene, viser at bare to av ti gründere er kvinner. Behovet for spesielle kvinnerettede tiltak synes å være stort. Elisabeth Gullner har tatt den lave kvinneandelen til etterretning. Hun jobber med å hjelpe kvinnelige etablerere og motivere flere kvinner til å bli gründere.

www.damene.no

For å synliggjøre kvinnelige gründere, har Gullner etablert nettstedet www.damene.no, som omfatter en bedriftsoversikt med 270 kvinnelige etablerere. Her finnes informasjon om produkter og tjenester med lenke til bedriftenes hjemmesider.

- På nettstedet kan kvinnelige gründere markedsføre seg. Bedriftene blir automatisk en del av et nettverk. I tillegg kan kvinnene finne informasjon og få rådgivning innen markedsføring og bedriftsetablering, forklarer hun.

- Hvordan fikk du ideen til å etablere Damene?

- Etter mange år i næringslivet har jeg sett hva kvinner sliter med i forhold til det å være synlig og tydelig. Jeg hadde lyst til å gjøre noe med det. Da jeg plutselig mistet jobben i dot.com-firmaet hvor jeg arbeidet, var det bare å sette i gang, forteller Gullner. Hun har selv 15 års erfaring fra næringsliv og offentlig sektor. Nå er hun selvstendig konsulent, og rollemodell for andre kvinner som går med en gründer i maven.

Gullner gjør også mer enn å drive nettstedet.

- I arbeidet for at flere kvinner skal etablere seg, bruker jeg mye tid til undervisning i markedsføring på etablererskolene rundt omkring i landet. Og den 23. august arrangerer vi Damemesse, opplyser Gullner. En messe for å synliggjøre kvinners bedrifter og motivere flere kvinner til å bli gründere.
 

Ikke nok å være flink

Gullner mener at kvinner og menn har ulikt fokus og forskjellig holdning til det å starte egen virksomhet.

- Kvinner har mye å lære, særlig i forhold til kommersialisering og synliggjøring. De er dyktige til å gjøre det de gjør, men mange flinke kvinner mangler tradisjon for å markedsføre seg selv. Det er ikke nok å være flink. Altfor mange sitter og venter på at verden skal komme til dem. De er ikke forberedt på at det kreves mye hardt arbeid for å nå frem, og mange er lite fortrolige med konkurranse, hevder hun.

- Hvorfor er ditt initiativ viktig?

- For å tørre å bli synlig i det offentlige rom, er det viktig for kvinner å gå sammen med andre kvinner på deres egne premisser, i et nettverk hvor det føles trygt å markedsføre seg, sier hun, og legger til at hennes arbeid er et bidrag til en nødvendig holdningsendring blant kvinner.
 

Færre konkurser med kvinner

- Hvordan forklare at selskaper startet av kvinner i større grad overlever, enn de som startes av menn?

- Kvinner er forsiktige. Menn er mer ambisiøse og tar større risiko. Kvinner bruker generelt lite penger og tjener lite. Med andre ord, de omsetter lite. Selv om 23 prosent av gründerne er kvinner, bidrar de med mindre enn 5 prosent av verdiskapningen. De er opptatt av trygghet. Derfor går de heller ikke konkurs, forklarer Gullner.

- Men, kan ikke det like gjerne bety at menn har like mye å lære av kvinner, som omvendt?

- Jo, mange menn kunne nok med fordel ha vært litt mindre grådige. Dette er et tveegget sverd. Menn motiveres nok oftere av posisjon, konkurranse og penger enn kvinner. Derfor gaper de høyere og tjener mer penger, på godt og vondt. Kvinner er nok mer etiske i sine handlinger. Derfor tjener de også mindre penger, fastslår Gullner.

www.damene.no

LK 15.08.2003