kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 02.09.2004

Internasjonale stjerner i Norge
 

Etter initiativ fra AIPBW (Association of International Professional Businesswomen), går startskuddet for jakten på de ti mest suksessfulle internasjonale kvinnene i Norge.

Prosjektet Topp10 som skal kåre de ti kvinnene, er initiert av Lisa Cooper i samarbeid med Irmelin Drake og Caroline Sutton.
- Topp10 vil endevende tradisjonelle stereotyper om internasjonale kvinner i Norge, sier Cooper.

Hvorfor Topp10

Å gi dagens fremgangsrike internasjonale kvinner et ansikt, kan bidra til å endre tradisjonelle forestillinger om disse kvinnene. Ved å sette kvinnene i et positivt lys, trekkes de også frem som gode rollemodeller for andre.

- Slik vil vi samtidig fremme multikultur og internasjonalisme, toleranse og integrasjon innen norsk forretningsliv, forklarer Cooper.

Målet er ikke bare å kåre de ti mest suksessfulle kvinnene, men også å se hvilke strategier de har brukt for å nå sine drømmer og ambisjoner i et norsk samfunn. Denne undersøkelsen vil bli ledet av forsker Irmelin Drake.
 

Nominasjonsprosessen

- Det foregår nå en landsomfattende nominasjonsprosess, og forslag på spennende kandidater strømmer inn, forteller Cooper.

Det viser seg at det er langt flere internasjonale kvinner som har nådd opp i det norske samfunnet enn først antatt.

For mer informasjon om prosjektet, for hvordan registrere deg selv eller nominere andre kandidater, se www.thetop10.no. Frist for påmelding  av kandidater er 30. september 2004. De ti toppkvinnene vil bli kåret i løpet av høsten 2004.

LKA 02.09.2004