kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 01.06.2004

Kartlegging av ASA-selskapene 2004

Tirsdag 1. juni la stiftelsen Ledelse Likestilling Mangfold frem rapporten "Kvinner i styrer og ledelse i norsk næringsliv" som gir en oversikt over kvinneandelen i styrer og ledergrupper i Norges ASA-selskaper.

Fortsatt lav kvinneandel

Rapporten viser at kvinneandelen i norske børsnoterte selskaper i dag er på 16 prosent. I samtlige ASA selskaper er andelen kvinner med styreverv 11 prosent. I alt fylles 280 styreposisjoner av kvinner, fordelt på 2550 styreposisjoner. Mer enn 1 av 5 vararepresentanter til styrene i de 489 ASA selskapene er kvinner. Det tyder på at mange selskaper forbereder seg på å rekruttere inn flere kvinner i styrene, slår rapporten fast.

Antallet kvinner i styrerommene i norske bedrifter øker hvert år, og i de større selskapene viser rapporten en markert endring fra 2001 som var det første året Ledelse Likestilling Mangfold rangerte norske bedrifter.    

- Målsetningen om 30 prosent kvinneandel i norske styrer for i år, er allikevel tapt, sa leder for stiftelsen Marit Hoel ved offentliggjørelse av rapporten.

- Men i de største norske bedriftene er næringsministeren i ferd med å vinne kampen for å øke kvinneandelen. Når selskap først begynner å rekruttere kvinner, enten til ledergrupper eller til styrene, tar det ikke lang tid før man rekrutterer flere kvinner, understreket hun.

Rapporten viser at hovedutfordringen for økt kvinnedeltakelse i styrer ligger i selskaper i mellomstore og små bedrifter.

Vinnerne

Ved offentliggjørelsen av rapporten presenterte næringsminister Ansgar Gabrielsen tre bedrifter som har utnyttet kvinners kompetanse i styrer og ledelse i Norge.

Vinnerne av rapportens bedriftsliste er Hafslund ASA, Norsk Hydro og Finans Næringens Hovedorganisasjon. Disse virksomhetene er i fronten av utviklingen på området for å øke kvinneandelen i styre- og lederposisjoner.

Les mer på Ledelse Likestilling Mangfolds nettsider

LKA 01.06.2004