kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 16.12.2004

Kvinner i norsk filmbransje

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har sett nærmere på kvinners karrieremuligheter og karrierevalg innen norsk filmbransje. Prosjektet er initiert av Norsk Filmfond, Norsk filminstitutt, Den norske filmskolen og Norsk filmutvikling.

Kjønnsbalansen innen norsk filmproduksjon er, i følge bransjen selv, svært skjev både når det gjelder de historier som fortelles, søknader som sendes Norsk filmfond, hvem som produserer og regisserer film, hvem som underviser kommende filmarbeidere og med hensyn til resultatene av fordelingspolitikken.

I rapporten "Når menn velger kvinner, og kvinner velger menn... Synspunkter på bruk av kvinnelige ressurser i norsk filmbransje - rapport fra et forprosjekt" har forskerne Heidi Enehaug og Aslaug Hetle, i samarbeid med Gjøril Seierstad, sett på hva som kan være årsakene til at så få kvinner i dag lager film, samt kartlagt hvilke faktorer som kan være hindringene for kvinners karriereutvikling og filmproduksjon.

Rapporten konkluderer med at det er behov for tiltak og tilrettelegging på bransjenivå, ikke kun på individnivå, og foreslår aktuelle områder som svært aktuelle for videre forskningsmessig innsats.

Les mer på AFIs nettsider

LKA 16.12.2004