kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 26.04.2004

En pådriver for likestilling

Likestillingssenteret skal være en pådriver i likestillingsspørsmål blant annet ved å delta i offentlige debatter, sier likestillingsdirektør Long Litt Woon. Et av spørsmålene hun gjerne uttaler seg om, er økt representasjon av kvinner i styre- og lederposisjoner.

Lønnsomhet og mangfold

- Blir argumentet for å øke kvinneandelen svekket, hvis det ikke skulle lønne seg med flere kvinner i styre- og ledelse?

- Å slippe kvinner til i topposisjoner handler først og fremst om rettferdighet. Det finnes like mange kvinner som menn, og de bør være likt representert. Kvinner er like høyt utdannet som menn, de har like mye kompetanse og bør derfor ha like muligheter. Likestilling handler om rettferdighet og demokrati. Det er utgangspunktet, ikke spørsmålet om hva som lønner seg.

- Vil flere kvinner i topposisjoner skape et større og positivt mangfold?

- Mangfold er bra og kan lønne seg. Men det gjelder i like stor grad mangfold på grunnlag av for eksempel ulike fag og kulturer. Det er viktig at kjønn ikke overskygger andre viktige dimensjoner ved mangfoldet. En person er langt mer enn bare sitt kjønn.

Kvinner som minoritet

- I næringslivet er menns kjønn tydeligere standard i lederposisjoner enn i offentlig sektor. Den kvinnelige minoriteten opplever veldig sterkt hva standarden er, fordi de ikke passer inn. Det er viktig å øke bevisstheten om hvordan majoriteten setter standarden, sier Long.

- Hvorfor utgjør kvinner en minoritet i topposisjoner?

- Samfunnsstrukturer og kulturen skaper kjønnsroller som påvirker våre valg. Når en arbeider for likestilling, er det nødvendig å se sammenhengen mellom individuelle valg og de overordnede strukturene.

- Hvor plasserer du den mye omtalte tidsklemma?

- Tidsklemma er ingen ren kvinnesak. Den er et symptom på at vi har utviklet en kultur hvor alle skal realisere seg selv. Men også barna blir klemt, altfor få snakker om dem...

Rekrutteringstips

- Har du ideer til hvordan rekruttere kvinner til styre- og lederposisjoner?

- Informasjon om kjønn burde fjernes i deler av rekrutteringsfasen. Hvis spørsmålet om kjønn blir irrelevant, vil kvinner og menn ha like stor sjanse. Da vil ikke hvem som rekrutteres avhenge av fordommer og holdninger til kjønn, men utelukkende av kandidatens kompetanse.

- Eller, en kan gjøre som Olaf Thommessen. Han inngikk en spesiell avtale med et hodejegerfirma om å betale 2/3 av prisen hvis en mann ble rekruttert til en ledig toppstilling, mot full pris for en kvinne. For øvrig en god måte å oppdra hodejegerne på. Hodejegerne burde bli langt flinkere til å oppfordre kundene sine til å jakte på kvinner.

- Er det praktisk mulig å nå målet om 40 prosent av begge kjønn i styrene innen 2005?

- Ja, det er bare å omsette ønske til handling, og kapre de beste damene!

- Og da bør de blant annet bruke Kvinnebasen!?

- Kvinnebasen er et godt redskap for alle virksomheter som blir rammet av kvoteringsforslaget. Derfor er det et paradoks at regjeringen ikke investerer flere ressurser i å utvikle basen til å bli et enda bedre rekrutteringsverktøy.

- Kvinnebasen ble etablert av Likestillingssenteret som et prosjekt for å fremme kvinner til styre- og lederposisjoner. Hvordan har dere fortsatt arbeidet for kvinner i ledelse etter at basen ble overført til Aetat?

- Vi har ingen konkrete prosjekter, men er en pådriver på dette feltet i den offentlige debatten. Dessuten gir vi hvert år ut Likestillingsbarometeret som måler likestillingen i blant annet topposisjoner i privat- og offentlig sektor. Arbeid for økt likestilling krever kunnskap, og da er statistikk et viktig virkemiddel, sier Long, og oppfordrer til økt aktivitet og handlingsvilje for å nå målet om kjønnsbalanse i styre- og lederposisjoner.

 

LKA 26.04.2004