kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Nyheter - 01.12.2004

Styre og ledelse i Norden

Center for Corporate Diversity (CCD) har presentert den første listingen av andel kvinner i styre og ledelse i Nordens 500 største selskaper.

Listen viser at Norge er det landet hvor gapet mellom kvinner i styre og ledelse er størst i Norden. Kvinneandelen i styrene er på 21,6 prosent kvinner, men bare 12,4 prosent i toppledelsen. Sverige fremstår som det landet hvor balansen mellom lederrekruttering og styretall er sterkest. Samlet sett ligger Danmark lavest på kvinner i styrer og ledelse.

Les mer på CCDs nettsider

LKA 01.12.2004