Nyheter
18  mars 2003

5 ting å gjøre for deg som vil inn i styret

Tirsdag 18. mars 2003 holdt Likestillingssenteret frokostseminar sammen med Kvinneuniversitetet. Flere erfarne styremedlemmer delte sine erfaringer med de 45 deltakerne. Blant annet Marianne Johnsen (selvstendig næringsdrivende), Eli Sætersmoen (Selvaag Gruppen), Robert Finn Hansen (Interforum) og Leif Jarodd (Jarodd Gruppen).

Direktøren på Kvinneuniversitetet Kirsti Kierulf ga disse tipsene på hva som er lurt å gjøre for å få styreverv:

1. Skriv en styre CV
En CV for styreverv er annerledes enn en CV for jobb. Den dyktige
valgkomiteen søker hele tiden å sette sammen styrer med den kompetanse som bedriften trenger. Typiske profiler de er ute etter er:

  • Juristen (må være advokat og har erfaring fra selskapsrett, gjerne fusjon/fisjon/oppkjøp/arbeidsrett, fint om vedkommende også har kombinert dette med erfaring som selskapsadvokat i næringslivet
  • Finanspersonen (helst siviløkonom/revisor/ som har erfaring fra
    økonomistyring gjerne i turbulente tider, har du erfaring fra
    fusjon/fisjon/salg og kjøp/goodwill, avskrivning/oppskrivning/skatt, datter eller morselskaper i utlandet, avdelingskontor)
  • Salgs- eller markedsperson (erfaring med branding, segmentering, salgserfaring)
  • Teknologiperson (spisskompetanse på teknologi er viktig for det rette selskapet, få frem hva du kan)

I tillegg til kompetansen må du skrive styreerfaring, styreverv du har
hatt eller har (husk at erfaring fra idrettslag, barnehager, frivillige
organisasjoner er like viktig).


2. Kartlegg nettverket ditt
Hvem kjenner du som sitter i styrer, eier bedrifter eller rekrutterer til
styrer. Markedsfør deg ovenfor disse på en vennlig måte. Informer også venner og bekjente, du vet aldri hvem som kjenner hvem.

 
3. Bestem deg for hvilke type styrer du vil inn i. 
Hvordan skal bedriften se ut, hvordan skal styret være sammensatt for at du føler du kan bidra. Vet du om noen bestemte styrer du har lyst til å gå inn i så kontakt daglig leder og forhør deg om muligheten, når og hvem som innstiller.


4. Delta på arenaer hvor styrearbeide diskuteres. Styremedlemmer rekrutteres fra arenaer hvor styrearbeid diskuteres. Finn de seriøse arenaene og melde deg inn her. Mine tips er:
Styrakademiet; medlemsforening for folk som er interessert i
styrearbeide, arrangerer også Den nasjonale styredagen som er en
fantastisk møteplass og et unikt sted og oppdatere nettverket sitt. 
Styrekurset til SND. Et kurs på 2 vekttall som formaliserer
kompetansen din, gir deg mulighet til å legge deg inn i styrebasen og
gir deg et nettverk.


5. Vær tålmodig og sørg for en kompensasjon som tilsvarer innsatsen.
Ting tar tid. Styremedlemmer rekrutteres jevnt og trutt. Start med et
verv i et mindre selskap før du sikter mot de store ASA selskapene. 


   
  Kvinnebasen
LN 18.03.2003