kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Lenker

Kvinner og ledelse · Entreprenørskap · Likestilling

Nasjonale

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge skal bidra til at ulike bransjer etablerer egen bedrift.

Styreinformasjon
Nettside om styreinformasjon.

Centre for Corporate Diversity
Kartlegging og informasjon om ledelse, likestilling og mangfold i norske bedrifter.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Female Future skal bidra til at medlemmer i NHO skal øke andelen kvinner i ledelse og styrer.

Association of International Professional and Business Women (AIPBW)
Networking organisation that unites, supports and promotes the interests of international professional and business women in Norway.

IKT-Norge
Aktuelt stoff om kvinner i styre og ledelse.

www.etablerer.no
Elektronisk etablereropplæring. Gratis tjeneste rettet mot blant annet etablerere og småbedriftsledere.

Damene
Bedriftsportal for kvinnelige gründere.

Kvinner og ledelse
Nettside i regi av NTNU om kvinner og ledelse (administrative og akademiske) innen norsk utdanning.

Kvinneuniversitetet
Formidler kunnskap om betydningen av kjønn, for å inspirere til likestilling.

Fredrikkes Hage
Arbeider for å øke konkurransekraften, lønnsomhet og produktivitet i private og offentlige virksomheter ved å fremme likestilling mellom menn og kvinner.

Likestillingssenteret
Arbeider for reell likestilling mellom kvinner og menn på alle samfunnsområder. Et møtested og et informasjonssentrum for et bredt publikum.

Likestillingsombudet
Håndhever likestillingsloven og gir råd og veiledning om lovens bestemmelser.

KILDEN
Et informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge.

StyreAkademiet
En landsdekkende ideell forening og et læringsmiljø, som bidrar til å dekke behovet for økt styrekompetanse.

Internasjonale

Women's Mobility Campaign
Production and distribution of information on key aspects of job mobility in the Mediterranean region to employers, proffesionals and executives in order to attract a large number of qualified women.

Catalyst
Research and advisory organization working to advance women in business, with offices in New York, San Jose, and Toronto.

Women's Network Interactive
Works with companies to support women in business. Source of information, resources, contacts and opportunities to ensure stature and success.

Center for Women's Global Leadership
Arbeider med å utvikle og fremme kvinner i ledelse i forhold til kvinners menneskerettigheter.

European Women's Management Development
Among other things committed to: Promoting women in management - bench-marking in all fields. Identifying barriers to women's professional development and innovative approaches to overcoming them.

Europa
Read about Entrepreneurship, Craft and Small Business and how to promote Entrepreneurship amongst Women in Europa.

Center for Women's Business Research
A source of knowledge about women business owners and their enterprises worldwide.

Tips oss 
kvinnebasen@nav.no

JEL 02.10.06