kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

 

Om Kvinnebasens kandidater

Per 22. april 2005 stiller 3502 (ca 2200 i juli 2003) kandidater i Kvinnebasen seg til disposisjon for tilbud om verv i styrer, råd og utvalg og/eller lederstillinger. De fleste av kandidatene har ledererfaring og over halvparten har styrerfaring. Hvem er egentlig kandidatene i Kvinnebasen?

Mektige forretningskvinner i Kvinnebasen

To kvinner fra ti-på-topp listen i Økonomisk Rapports oversikt over Norges mektigste forretningskvinner i desember 2003, er å finne i Kvinnebasen:  Åse Aulie Michelet - adm.dir. i Amersham Health og styremedlem i bl.a. Orkla og Eksportfinans og Ingvild Myhre - adm. dir. Telenor Mobil og styremedlem i bl.a. Norges Handels og Sjøfartstidende, Dagens Næringsliv AS, Flytoget, Forskningsparken i Narvik og It Vest.

Unge og lovende i Kvinnebasen

Økonomisk rapport presenterte i 2003,  25 unge og lovende mennesker i norsk næringsliv. Av disse 25 er 14 kvinner og 6 av dem har registret seg i Kvinnebasen.no: Charlotte Knudsen - Business Manager i Hugin Norge AS, Anita Krohn Thrane - Direktør i Det Norske Veritas Software, Caroline Duyckaerts - HR Manager i Norsk Hydro, Benja Stig Fagerland - Likestillingsansvarlig i NHO, Maalfrid Brath - Konserndirektør i Storebrand Forsikring og Rebekka Glasser - Assisterende Direktør i Bergesen d.y. ASA.

Ledererfaring

Per 22.april 2005 har 2832 kvinner av 3502 totalt i basen ledererfaring (81 %). Hva begrepet 'ledererfaring' innebærer, defineres selv av kandidatene. Erfaringene varierer fra prosjektledelse til ledelse av SMB, store bedrifter/avdelinger, departementer og mindre organisasjoner ol.. Tilsvarende varierer personal- og budsjettansvaret til kandidatene. De fleste kandidater har lang realkompetanse i ledelse. Blant annet har 16 % av kvinnene oppgitt direktør som stillingstittel under yrkeserfaring.

Styreerfaring

Per 22. april 2005 hadde 2175 kandidater styrerfaring (dvs. 62 %). Styrerfaring er basert på om en har innhatt verv eller ikke. Antall verv varierer fra ett til rundt tyve.

Formell kompetanse

Det er også stor forskjell i utdannelsesbakgrunn til kandidatene i Kvinnebasen. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er uttømmende.
 

Tittel  / grad Antall kandidater
økonom (sivil-, diplom-, markeds- etc.) 1187
cand.polit. 224
master (of arts, science, law etc.) 349
sivilingeniør / ingeniør 404
cand.scient. 103
cand.philol. 128
cand.jur. 124
diplommarkedsfører/markedsfører 82
bachelor 198
PhD  26
dr.polit. 32
cand.med. 17
cand.real. 26
dr.med. 10
cand.oecon. 20
cand.mag. 321
høg/høyskolekandidat 141
lærer 271
sykepleier 68
journalist 67


Kompetanseområder

Med 'kompetanseområde' menes både kandidatenes formelle kompetanse og deres realkompetanse. Dette er med andre ord arbeidsfelt som kandidatene mener de behersker. Noen av de vanligste kompetanseområdene er blant annet administrasjon (494 har dette), økonomi (675), ledelse (861), strategi (531) og markedsføring (473).

Geografisk plassering

Oslo og Akershus skiller seg definitivt ut som de fylkene hvor flest kandidater kommer fra, og hvor også bruken av basen er størst. Langt færre kandidater finner vi dessverre i fylker som Aust- og Vest-Agder og Hedmark. Her vises antall kandidater fordelt på fylke.
 

Fylke Antall kandidater
Østfold 87
Akershus  579
Oslo 1264
Hedmark 37
Oppland 64
Buskerud 104
Vestfold  95
Telemark 75
Aust-Agder 37
Vest-Agder 37
Rogaland 174
Hordaland 261
Sogn og Fjordane 39
Møre og Romsdal 70
Sør-Trøndelag 170
Nord-Trøndelag 47
Nordland 82
Troms 134
Finnmark 43


LKA 22.04.2005