kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Månedens bedrift - desember 2003

Norsk Tipping

 

Norsk Tipping legger vekt på et mangfoldig og levende miljø, med likestilling som en viktig del av en helhetlig personalpolitikk, står det i bedriftens årsrapport for 2003. Kvinnebasen har snakket med Direktør for informasjon og samfunnskontakt Peer Jacob Svenkerud om bedriftens forhold til kvinner i topposisjoner.

Fokus på personalpolitikk

I tråd med offentlige myndigheters mål om likestilling, har det en årrekke vært en jevn fordeling av kvinnelige og mannlige styremedlemmer i Norsk Tipping.

- Det er departementet som oppnevner styremedlemmene i Norsk Tipping, som nå består av 67 prosent kvinner, forklarer Svenkerud.

- Men også i lederposisjoner kan Norsk Tipping skilte med en forholdsvis høy andel kvinner?

- I ledergruppen har vi 25 prosent kvinner. Alt i alt er det 47 prosent kvinner blant de ansatte, og til sammen i topp- og mellomledelse er det 38 prosent kvinner, forteller Svenkerud. Men vi har ikke tallfestet et eksakt mål for antall kvinner vi ønsker i ledelsen. Vi er opptatt av likeverd og mangfold. En god personalpolitikk, i så måte, er viktig både for kvinner og menn, legger han til.

Rekruttering og likestilling

- Hvordan går Norsk Tipping frem for å øke kvinneandelen i topposisjoner?

- Vi gjennomfører annonsert rekruttering og ser etter det som for oss er den beste kompetansen. Vi oppfordrer ikke kvinner spesielt til å søke, men tilstreber å utforme annonsene slik at de blir mer interessante både for kvinner og menn. Slik sett er vi bevisste på ikke å overse kvinnene. Jeg synes vår administrerende direktør signaliserer sunne verdier når det gjelder rekruttering av kvinner, sier Svenkerud.

- Hvorfor tiltrekker Norsk Tipping seg kvinner?

- Vi har et verdigrunnlag som appellerer til kvinner - et bevisst forhold til mangfold, både med hensyn til kjønn, alder, kompetanse og erfaringsbakgrunn. Men det blir ikke mangfold uten likestilling, understreker Svenkerud.

At Norsk Tipping har en bevisst holdning til likestilling, kan bedriftens likestillingsregnskap for 2002 bekrefte.

 

LK 11.12.2003