Månedens leder - oktober 2000
Personalsjef Anne May Risung, Xerox AS

Internasjonalt har Xerox lenge hatt ”diversity” som en kjerneverdi i sin forretningsstrategi. I Norge ser man nå at gjennom en mangfoldig arbeidsstyrke blir Xerox en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg får selskapet et positivt image i markedet.

- Kunder ser på det som positivt at vi har mangfold i ledelsen. Stadig flere IT-sjefer og innkjøpere er kvinner. Da er det viktig at det er mange kvinner i vår ledelse og blant selgerne, sier Risung.

Men Xeroxs vekt på likestilling er ikke et PR stunt. Arbeidet med å øke kvinneandelen i ledelsen er koblet til reelle forretningsmål.
- Likestillingsprosjektene er en integrert del av kvalitetsprosessen i Xerox. Det er fordi vi mener en nyansert struktur i organisasjonen, der alle slags meninger kommer opp, skaper bedre resultat. Noen jenter stiller andre spørsmål, og de utreder kanskje mer enn gutta. Dette er en verdi for selskapet.

Xerox har en bevisst strategi når de rekrutterer.
- Vi tenker ofte konkret på kjønn når vi skal besette stillinger. Og det kommer ikke bare fra personalavdelingen. Når det nylig skulle ansettes en ny konsulent, spurte lederen selv etter en kvinne.

Også i Xerox er det ting som kan bli bedre. Personaldirektøren fremhever at det ikke er nok å bli oppfattet som god utad i det å få frem kvinner.
- Vi må vite hva jentene i bedriften mener. På et frokostmøte nylig fikk vi mange positive signaler. Men ikke alle jentene synes det er lett å hevde seg på samme måte som gutta. Kulturen bærer fortsatt noe preg av at vi tradisjonelt har vært en mannsdominert salgsbedrift.

Hvorfor er det viktig å rekruttere kvinner til lederstillinger?
- Det handler om å utnytte kompetansen på best mulig måte. Selvfølgelig er det også en politisk målsetting om likestilling som ligger bak. Men vi har allerede oppfylt minstekravet ved at 4 av 10 ledere er kvinner. Derfor er det for oss mer et spørsmål om at kvinner utgjør en stor andel av de ansatte. Jentene som søker seg til oss er godt kvalifiserte. Det gjør dem godt egnet til ledere.

Fokus på tradisjonelle ”gutteting” kan tyde på dette. Da Xerox arrangerte sin årskonferanse var fotball som lagspill tema. Forrige salgskonferanse fokuserte på rallykjøring.
- Dette er ikke akkurat aktiviteter mange kvinner velger. Vi går derfor stadig gjennom bedriftskulturen. Begge kjønn er med på å diskutere hva bedriftskulturen består i og betyr.

Nøkkeltall for Xerox AS, kvinneandel, prosent.
          
  I dag Mål 2003
Årsverk 27 40
Toppledelsen 20 30
Ledelse totalt 21 30
Salg 26 35
 
Styret i Xerox AS 1 kvinne av totalt 6

Bedriftarkiv

   
  Kvinnebasen
KB 05.10.2000