Månedens leder - november 2000
Verftsdirektør Roy Reite, Søviknes Verft AS

Søviknes Verft med ca. 170 ansatte er del av Aker Brattvaag konsernet, som igjen er en del av Aker RGI. Prosjektet på Søviknes er en del av LiB prosjektet "Mangfald i Aker Brattvaag".

- Vår visjon er å bli kjent for mangfold og likestilling, som et sted kvinner vil jobbe. I dag utgjør kvinner 16 prosent av de ansatte. Det er ingen kvinner i ledelsen.

Reite deltar selv i prosjektgruppen på Søviknes. Som en del av konsernledelsen i Brattvaag mener han det er viktig at prosjektet er forankret der. Søviknes Verft er nå midt i en kartleggingsfase. I disse dager opprettes diskusjonsgrupper og en spørreundersøkelse skal gjennomføres blant mange av bedriftens medarbeidere.

- I små diskusjonsgrupper kan vi åpne alle sluser. Vi vil finne ut hvordan kulturen er i forhold til likestilling og likeverd. Slik kan vi finne et realistisk grunnlag for handlingsplaner og måltall.

Reite ønsker å få kvinner i ledelsen. Men for å få det til mener han de må begynne lengre ned. Det viktigste er å rekruttere flere kvinner.

- Vårt mål er at Søviknes Verft skal bli et sted der kvinner synes det er trivelig, et sted de ønsker å jobbe. Ved at kvinner gis ansvar kan de komme seg oppover i systemet. Det skal være en selvfølge at kvinner om menn gis like vilkår. Vi tror det vil gjøre kulturen bedre og styrke arbeidsplassens arbeidsmiljø.

- Likestilling koster ikke, det ligger inntjening i dette dersom vi blir bedre. Økonomisk gevinst. Kanskje er det noen kvinner som tenker annerledes. Det kan gi oss bedre kvalitet, sier Reite. Men han forventer ikke resultater over natten.

- Dette er en langsiktig prosess. Det vil nok gå tre til fem år før vi ser resultater, ikke noen få måneder som mange kanskje håper. For det er kulturen som skal endres. Kulturendring tar tid.

Kilde: Likestilling i Bedriftene http://www.comdesign.no/lib/

Nøkkeltall Søviknes Verft, kvinneandel, prosent.
          
Årsverk 16
Ledelsen 0
Styret i Søviknes Verft fire styremedlemmer, ingen kvinner

Bedriftarkiv

   
  Kvinnebasen
KB 10.11.2000