Månedens bedrift - juli/august 2001
NetCom

NetCom er ute etter den beste kompetansen i telecom markedet og de har ingen behov for å opprette spesielle tiltak for å rekruttere flere kvinner. Organisasjonsansvarlig Wenche Mittet uttaler: - Vi har en miks av gode team, noen er mannsdominerte, noen er totalt kvinnedominerte, men vi er bevisste i sammensetningen av de ulike avdelingene. Mangfold står i sentrum, og da ikke bare med tanke på kjønnsaspektet.

Mulighetenes selskap
- Vi mener selv at vi har fått et godt rykte i markedet. NetCom er mulighetenes selskap. Vi er et relativt ungt selskap, med start i 1992/93 og snittalderen blant de ansatte er 33 år. Det gir oss et ungt og dynamisk miljø som igjen gjør NetCom til et spennende selskap å jobbe i.

Selv om selskapet ikke har hatt en bevisst strategi i forhold til å rekruttere flere kvinner, så er det en del tiltak som er gjennomført som gjør NetCom til et foregangsselskap.

Balansegangen
- Balanse mellom jobb og familieliv er viktig. Et av tiltakene jeg vil nevne er noe vi kaller ”Barnas uke”. Vi gir foreldre et tilbud i høst- og vinterferien for å lette på situasjonen. Det innebærer at vi tilbyr deres barn aktiviteter som skateboarding, skiturer og lignende slik at foreldrene kan gå på jobb og slippe å ha dårlig samvittighet.

NetCom er også fleksible med tanke på permisjonsordninger. Det er ikke et hinder for karrieren å ta ut full svangerskapspermisjon, heller ikke for fedre.
- I min avdeling er det nå en far som skal ut i 3 ½ måned. Det ser vi som utelukkende positivt. NetCom dekker også utover det Folketrygden dekker.

Nytenkning er nødvendig
Innenfor telecom bransjen er det viktig å hele tiden tenke nytt når det gjelder rekruttering. Konkurransen om arbeidskraften er stor. Da NetCom søkte etter traineer i år måtte de som var interessert sende en SMS melding på mobilen for å få annonsen tilsendt. 1000 sendte inn tekstmelding, og de fikk inn 350 søknader som nå ligger til behandling! Men i tillegg til å være nyskapende holder en fast på noen tradisjoner. Før i tiden fikk en klokke etter femti års arbeidsinnsats på samme sted. I NetCom får en klokke etter fem år! Julebord og sommerfest er også tilbud som tradisjonelt slår an.

- Vi er opptatt av det sosiale aspektet for å beholde arbeidskraften. Sosiale tilstelninger som vi gjennomfører virker lojalitetsskapende. Nyansatte får blant annet alltid tilbud om å være med på sosiale samlinger helt i starten av sin karriere og det er alltid like vellykket.

Andre viktige tilbud til de ansatte er etter- og videreutdanning.
- Vi tilbyr blant annet et Master program i samarbeid med Handelshøyskolen BI, og en kan på individuell basis søke om støtte til egenutvikling.

Nøkkelen?
Wenche Mittet mener Kvinnebasen er et positivt tiltak, selv om hun ikke er tilhenger av å gi kvinner spesielle fordeler kun fordi de er kvinner. Men hun tror at Kvinnebasen som et search og rekrutteringsverktøy i forhold til å finne kompetanse er viktig.
- Kvinner er ikke så gode på nettverk som det menn er. Det er viktig å få synliggjort kvinners kompetanse. På den måten kan en slik base være veldig nyttig.

Kanskje NetCom har funnet nøkkelen til hvordan ansette og promotere kvinner? Å tenke nytt er kanskje det viktigste virkemidlet for å øke kvinneandelen, både blant de ansatte og på ledernivå, i det norske næringslivet. NetCom beviser at nytenkning får positive effekter, ikke bare i kroner og øre, men også i forhold til mangfoldet blant de ansatte.

Vil du lese mer om Kvinnestyre i NetCom? Sjekk Telecom nettavisen
Kvinnestyre i NetCom

Nøkkeltall for NetCom, kvinneandel, prosent.
          
Ansatte 34
Ledelsen 30
Styret 29

(2 av de ansattes repr. er kvinner)

Bedriftarkiv

   
  Kvinnebasen
KB 15.05.2001