Månedens organisasjon
22 mars 2002

IKT-Norge

IKT næringenes interesse organisasjon IKT-Norge er i ferd med å bli landets ledende representant for IKT-næringen. Til sammen har organisasjonen 400 medlemsbedrifter. Med tanke på IKT-Norge sitt prosjekt Od@, er det ingen grunn til å tvile på organisasjonens satsing på kvinner. Kvinnebasen har spurt prosjektleder Hilde Widerø Wibe om hvordan de går frem for å realisere sine festtaler i IKT-Norge. Bilde: Yngve Vogt, Computerworld.

Nylig vedtok generalforsamlingen til IKT-Norge å doble antall kvinner i styre fra 12 til 25 prosent.- Målsettingen om en 40 prosent kvinneandel i styre innen år 2005, vil i hvert fall ikke være noe problem for oss, hevder prosjektleder i IKT-Norge Hilde Widerøe Wibe. Hun får full støtte av Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Kampen om kompetansen
Med full støtte fra styret og med positive tilbakemeldinger fra sine medlemsorganisasjoner har  IKT-Norge satt ned en styringsgruppe som skal arbeide for å rekruttere flere kvinner til IKT-næringen. Alle initiativene i prosjektet er lagt under navnet Od@. Særlig har Od@ som formål å øke kvinneandelen i sjefsjobbene, hvor kun fire prosent av direktørene er kvinner. 

- IT bransjen trenger flere gode ledere. I kampen for den beste kompetansen må vi ta i bruk hele befolkningen. Å ansette flere kvinnelige ledere er en investering på lang sikt som vil gi et konkurranse fortrinn for bedriftene, sier Widerøe Wibe.
Hun mener at satsing på kvinners kompetanse vil øke bedriftens verdiskaping og at det i større grad må fokuseres på faktorer som kjønn i måling av bedrifters inntjening. - For kanskje er ikke verden helt som vi tror, sier Widerøe Wibe.

Gjensidig læring
Som et av tiltakene i Od@-prosjektet er Od@-lederutviklingsprogram. Formålet med programmet er å gi kvinner med ønske om lederposisjoner mulighet til å få innblikk i hva en lederstilling innebærer.

Od@-lederutviklingsprogram vil i første omgang rette seg mot et begrenset antall av IKTs medlemsbedrifter. 15 kvinnelige IT-ansatte og samme antall mannlige toppsjefer skal håndplukkes. Disse skal settes sammen til 15 par hvor kvinnen skal følge den mannlige sjefen i hans daglige virke i ett år.

- Tanken bak lederutviklingsprogrammet er ikke ensidig, men gjensidig læring. I tillegg til å legge til rette for kvinner med reelle lederambisjoner vil også mennene bli bedre ledere, sier Widerøe Wibe.

Nettverk
For de som  ikke vil få anledning til å delta i lederutviklingsprosjektet er det satt i gang et Od@-nettverk som er åpent for alle. Nettverkssamlingene bygger på ulike aktuelle tema som kan bidra til å bevisstgjøre kvinner om hindringer og muligheter de møter på vei til sjefsstolen. På første samling deltok 25 personer og det er stadig flere som melder sin interesse.

Hva skal til for å bli leder?
Widerøe Wibe forteller også at Od@-prosjektet er i gang med en kartleggingsundersøkelse hvor målet er å finne hva slags kriterier som skal til for å bli leder. Ti kvinner og ti menn i lederposisjoner er blant annet spurt om hvordan de har oppnådd sin posisjon, hvilke ulike egenskaper som kreves og hvorfor mange kvinner aldri når toppen i ledelses hierarkiet.
- Resultatene skal legge grunnlag for videre utarbeidelse av våre tiltak for å øke kvinneandelen i IKT-næringen, forklarer Widerøe Wibe. 

Hun har allerede en idé til et tiltak overfor en av Od@-prosjektets målgrupper, rekrutteringsbyråene:
- Når rekrutteringsbyråene formidler kandidater til IKT-bransjen kan det gjøres til en vane at én av tre alltid må være kvinner. 

Hvordan tiltrekke seg kvinnene?
Kartleggingsundersøkelsen er også tenkt som et utgangspunkt for å veilede IKT-Norges medlemsbedrifter i  hvordan de kan tiltrekke seg kvinner. Widerøe Wibe legger til at noen av medlemsbedriftene allerede er godt i gang med å rekruttere kvinner. Av gode eksempler på bedrifter som har satset på mangfold viser hun til Accenture, Telenor Mobil og Netcom. 

- Men det holder ikke bare å rekruttere kvinner. For best mulig å utnytte kvinners kompetanse må vi skape bedriftskulturer hvor de kan trives. Vi må legge til rette for kvinner, la dem få påvirke å forme bedriften. Vinnerne i kampen for kompetansen vil bli de bedriftene som satser på kvinner og de som skjønner at det vil lønne seg å investere i arbeidskraften. Det må en holdningsendring til, avslutter Widerøe Wibe. 

Les mer om Od@-prosjektet

Resultater fra kartleggingsundersøkelsen

Bedriftsarkiv

 

Kvinnebasen
LK 15.03.2002